Exporteurs krijgen het moeilijker in Duitsland

ROTTERDAM, 5 JUNI. Het saldo op de Nederlandse handelsbalans is in het eerste kwartaal van dit jaar bijna verdubbeld van 2,4 tot 4,1 miljard gulden. De export naar Duitsland leverde een belangrijke bijdrage, maar volgens de directeur van de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel neemt de concurrentie op de Duitse markt sterk toe.

De Nederlandse export bereikte in de eerste drie maanden van 1991 een waarde van 62,9 miljard gulden, een stijging van 4 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De invoer steeg in het eerste kwartaal van 1991 met 2procent tot 58,8 miljard gulden. De goederenuitvoer steeg in maart 1991 met 4 procent en bereikte een waarde van 22,9 miljard gulden. De invoer daalde in maart met een procent tot 20,2 miljard gulden. De sterkste exportstijgingen deden zich voor bij minerale brandstoffen en levende planten. Waardedalingen traden op in de export van machines, ijzer en staal en electrische apparaten.

De waarde van de handel tussen Nederland en Duitsland steeg volgens de Nederlands-Duitse Kamer van Koophandel vorig jaar tot een recordhoogte van 126 miljard gulden. Ook wanneer wordt gecorrigeerd voor de rechtstreekse handel tussen Nederland en de voormalige DDR bereikt de exportwaarde het record van bijna 125 miljard gulden (plus 4 procent).

De waarde van de export naar Duitsland steeg het afgelopen jaar met 8 procent tot 56 miljard D-mark. Dat is 2 procent meer dan in voorgaande jaren. De Duitse eenwording speelde hierin een belangrijke rol. Toch heeft Nederland in vergelijking met landen als Italie, Denemarken, Luxemburg en Belgie slechts matig van de toegenomen Duitse importvraag geprofiteerd. De gunstige consumptieconjunctuur zal zich in 1991 niet voortzetten. De vraag zal zich volgens de Kamer meer op investeringsgoederen richten, omdat aan de Oostduitse inhaalvraag naar consumptiegoederen inmiddels is voldaan.

Volgens een woordvoerster van de Kamer zal de concurrentie op de Duitse markt toenemen, nu steeds meer landen zich inspannen een aandeel te veroveren. Zij noemde de VS, Japan en Taiwan. De directeur van het Dusseldorfse kantoor van de Nederlands-Duitse Kamer, mr. K.

van der Beek, leverde gisteren in een rede scherpe kritiek op het voornemen van de Exportbevorderings- en voorlichtingsdienst in Den Haag om de activiteiten drastisch te beperken. Volgens hem denkt het ministerie van economische zaken ten onrechte dat de export naar Duitsland vanzelf gaat.