Drie Oosteuropese landen bij Oeso

PARIJS, 5 JUNI. Hongarije, Tsjechoslowakije en Polen hebben als eerste landen uit het voormalige Oostblok de status verkregen van “partner” van de OESO, de Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling, de club van 24 rijke landen in Parijs.

De Nederlandse minister Kok van financien, die als voorzitter van de ministerraad de documenten gisteren mede ondertekende, verklaarde na afloop dat de drie landen “in beginsel” in de toekomst volwaardig lid kunnen worden van de OESO. Als formele “partners” kunnen zij nu al een beroep doen op economische deskundigen van de OESO en via directe computerverbindingen gebruik maken van gegevensbestanden.

De nieuwe status is verleend omdat de drie landen snel op weg zijn naar democratie en vrije markteconomie.

De Hongaarse minister van internationale economische betrekkingen, Bela Kadar, zei dat zijn land van de drie het langst bezig was met hervormingen en dus mogelijk als eerste voor lidmaatschap in aanmerking komt.

Volgens Kok behoren een vrij inwisselbare munteenheid en een politiek van open grenzen tot de randvoorwaarden.

Kok constateerde gisteren dat de landen van het voormalige Oostblok de markt in de Sovjet-Unie bijna volledig hebben zien wegvallen. Hij opperde dat het Westen ter compensatie de eigen markt verder openstelt. De Poolse minister van financien, Leszek Balcerowicz, juichte dat toe en zei het Westerse protectionisme moeilijk te kunnen rijmen met het vrije-marktdenken.

Vanmorgen bepleitte Kok in de ministerraad dat de OESO ook een signaal geeft richting Bulgarije en Roemenie. Kok: “Die landen moet je het perspectief bieden ook partner te worden als ze op de ingeslagen weg doorgaan.”

Kok noemt de hulp aan de Sovjet-Unie “een verhaal apart, dat vooral ter sprake zal komen bij de bijeenkomst van de zeven grote industrielanden (G-7) volgende maand in Londen”. Kok acht het “zeer belangrijk” dat Sovjet-president Gorbatsjov aan dit overleg deelneemt en waarschuwde tegen een onderonsje tussen de grote industrielanden.

“Instellingen als het IMF en de OESO spelen ook een rol.”Tsjechoslowakije opperde gisteren dat een van de voorwaarden bij financiele hulp aan de Sovjet-Unie zou moeten zijn dat met een deel van het geld goederen worden gekocht in landen als Tsjechoslowakije.

“We hebben de produktiemiddelen, we kunnen gemakkelijk leveren”, aldus minister Vaclav Klaus.