Dreutels

Vier motoragenten staan breeduit op de stoep geparkeerd om fietsers te bekeuren, die even verderop door rood licht zijn gereden. Alsof er nog een rijwielbezitter in Amsterdam te vinden is die braaf wacht voor een stoplicht, om zich bij groen licht met gevaar voor eigen leven in het verkeersgewoel te storten. Heeft de motorbrigade werkelijk niets beters te doen? Kennelijk niet, want op nauwelijks twintig meter afstand mag Van Gend & Loos gewoon dubbel parkeren, terwijl de trambaan op een gruwelijke manier onveilig wordt gemaakt door de meest schaamteloze hardrijders.

Een aardig meisje wordt al een kwartier lang ondervraagd omdat ze haar bon niet ter plekke kan betalen. Een oudere dame en heer, die met bagagewagentjes hun toevlucht tot de rijbaan hebben genomen omdat op de stoep vier enorme motorfietsen in de weg staan, worden door oom agent op het trottoir geholpen en terecht gewezen.

Dit kan zo niet langer, vind ik. Het onafhankelijke Bureau Klachten Politieoptreden laat weten dat een klacht schriftelijk kan worden ingediend, onder vermelding van tijd, plaats en stamnummers van de betrokken politiefunctionarissen. Ik heb er genoeg van en wil dat er nu iets aan gedaan wordt. Dan zit er niets anders op, de verkeerspolitie te bellen. “Maar meneer”, sust de woordvoerder die dit verbluffende staaltje van klassejustitie mag goedpraten, “u weet toch niet wat hun opdracht is?” Hoezo opdracht, de verkeerspolitie dient er volgens mij op toe te zien dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt, met nadruk op de meest ernstige wantoestanden.

Flits! Daar schiet weer een hevig gedeukte BMW over de trambaan. Kunnen die Dreutels hun prioriteiten niet beter stellen? “Daarin verschillen wij dan van mening,” vindt de handlanger op het kantoor.

Bij de politie vind je niet alleen je beste, maar helaas ook je domste vrienden.