DAF trekt eis van loonoffer werknemers in

EINDHOVEN, 5 JUNI. Vrachtwagenfabrikant DAF heeft de plannen om op personeelskosten te bezuinigen deels ingetrokken. De DAF-directie wil nu de aanvullingen op VUT en WAO verminderen. Dat is het resultaat van overleg dat de DAF-directie gisteren met de vakbonden heeft gevoerd.

De directie van het Eindhovense bedrijf had voorgesteld enkele elementen uit de metaal-CAO achterwege te laten. Zo zouden de 6000 werknemers niet de overeengekomen eenmalige uitkering van 0,5 procent ontvangen. Ook dienden twee extra vakantiedagen te worden ingeleverd.

Deze punten zijn nu van tafel. De DAF-directie blijft bij het voornemen minder snel incidentele loonsverhogingen toe te kennen aan het hoger personeel. Zij handhaaft verder het voorstel de aanvullingen op VUT en WAO terug te brengen tot het landelijk gemiddelde. Werknemers van DAF krijgen nu een aanvulling tot 94 procent van het netto loon. Voor de VUT ligt het landelijk gemiddelde op 87 procent en voor de WAO op 76 procent. De DAF-directie vindt een offer van het personeel nodig om uit de rode cijfers te komen. Vorig jaar boekte het bedrijf een verlies van 228 miljoen gulden. “Vermindering van de aanvullingen op VUT en WAO is voor ons bedrijf op langere termijn van belang gezien de vergrijzing van het personeelsbestand”,aldus een woordvoerder van DAF.

De DAF-directie gaf gisteren aan “belangrijke bezuinigingen” te willen doorvoeren in de topstructuur van het bedrijf. “Als men ons de gegevens hierover heeft meegedeeld, gaan we met de directie verder praten”,aldus bestuurder W. Kruize van de Industrie- en voedingsbond CNV. Directie en bonden hebben voor 5 juli een nieuwe afspraak gemaakt. De bonden zullen voor die tijd hun leden raadplegen. Kruize verwacht niet dat zijn leden met de bezuinigingsvoorstellen van DAF zullen instemmen.