Commissaris bij Smit benoemd tegen zin VEB

ROTTERDAM, 5 JUNI. Smit Internationale benoemt J. Kraaijeveld van Hemert tot commissaris ondanks de bezwaren van de Vereniging van Effecetenbezitters (VEB) daartegen. Dit bleek gisteren tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders van het Rotterdamse sleep- en bergingsbedrijf.

Eind vorige maand liet de VEB aan Smit weten dat zij Kraaijeveld van Hemert ongeschikt vindt om als commissaris bij Smit te worden benoemd.

Volgens de VEB heeft Kraaijeveld van Hemert als president-commissaris van het beursgenoteerde fonds Bobel getoond ongeschikt te zijn voor het uitoefenen van het comissariaat. Bobel behoort, samen met het beursfonds Melia International, tot het zakelijke imperium van het omstreden Italiaanse zakenduo Fiorini en Parretti.

Gisteren zette VEB-directeur mr. R. de Haze Winkelman de bezwaren tegen de benoeming nog eens uiteen. “Bobel heeft veertien maanden op het strafbankje van de Amsterdamse Effectenbeurs gezeten omdat het bedrijf de aandeelhouders geen duidelijkheid kon geven over de emissieplannen bij de creatie van een bioscoopconcern. Nadat bleek dat de emissie niet zou slagen heeft Bobel haar gehele kapitaal van 165 miljoen gulden uitgeleend aan het Zwitserse Sasea.”

Volgens De Haze Winkelman is Sasea, dat 80 procent van de aandelen Bobel zou bezitten, 'insolvabel'. “Als Sasea failliet gaat blijft Bobel zitten met een onnbare vordering, aldus De Haze Winkelman.

Volgens de VEB-voorzitter is het daarom “evident” dat Kraaijeveld van Hemelt bij de belangenbehartiging van alle aandeelhouders te kort is geschoten. “Kraaijeveld van Hemert heeft niet getoond over de noodzakelijke deskundigheid te beschikken die nodig is om als commissaris van een beursgenoteerde onderneming te functioneren”, besloot De Haze Winkelman zijn betoog.

President-commissaris ir. E.G.G. Werner van Smit zei nog een uitvoerig gesprek met Kraaijeveld van Hemert te hebben gehad over de hele zaak.

“Dat heeft ons geen aanleiding gegeven de kandidatuur van Kraaijeveld van Hemert in te trekken”, aldus Werner. Directie-voorzitter M.

Busker van Smit viel Werner bij: “Hij is een oud-marineofficier die onze taal spreekt en wij spreken zijn taal. Bovendien steunt ook de ondernemingsraad zijn kandidatuur.” Smit heeft met Nedlloyd (40 procent) en Vigilanter Holding van de familie van Beuningen (ook 40 procent) twee groot-aandeelhouders die achter de benoeming van Kraaijeveld van Hemert staan.