CDA slikt deel van kritiek op basisvorming in

DEN HAAG, 5 JUNI. De CDA-fractie in de Tweede Kamer is staatssecretaris Wallage (onderwijs) gisteren tegemoet gekomen in het debat over de basisvorming.

Het CDA is bereid een deel in te slikken van de wijzigingsvoorstellen die Wallage beschouwt als “strijdig met het wezen van het wetsvoorstel”.

CDA-woordvoerder Hermes kwam vorige week met het voorstel de basisvorming - een nieuwe opzet van de eerste jaren in het voortgezet onderwijs die een gemeenschappelijk lesprogramma van veertien vakken omvat - uit te smeren over vier in plaats van drie jaar. Daardoor zou er ruimte komen voor gymnasium en lager beroepsonderwijs (LBO) om al in de eerste jaren ook vakken te geven die niet in de basisvorming vallen, zoals Latijn, Grieks of beroepsvoorbereiding.

PvdA-woordvoerster Netelenbos noemde het amendement van het CDA gisteren “destructief”. De PvdA vreest dat door het wijzigingsvoorstel de gemeenschappelijkheid van het lesprogramma en daarmee het gewenste uitstel van een schoolkeuze verloren gaan.

Hermes zei gisteren echter dat het “nimmer zijn bedoeling was geweest” het hele vierde jaar voor de basisvorming te bestemmen. Hij deed de suggestie, overigens zonder die meteen in een nieuw amendement vast te leggen, de basisvorming in het vierde jaar te beperken tot “een paar honderd uur”. Later zei hij zelfs tot “honderd uur”, ofwel ongeveer 2,5 lesuur per week. Dat zou de gymnasia en het LBO in de eerste jaren alsnog “lucht geven”.

Juist om die reden houdt de PvdA problemen met de wijziging van Hermes, zei Netelenbos gisteravond. De gemeenschappelijkheid van het lesprogramma zou alsnog in het gedrang kunnen komen. Bovendien vreest ze dat leerlingen van vierjarige opleidingen, zoals het LBO, in problemen komen doordat ze in hetzelfde jaar toetsen voor basisvorming moeten afleggen en eindexamen moeten doen.

Op zijn beurt had het CDA problemen met het voorstel van PvdA en D66 extra ruimte te scheppen door de uren voor algemene vaardigheidsdoelen ('leren leren', 'een standpunt kunnen verdedigen') ook vrijer besteedbaar te maken. In ruil daarvoor zouden scholen deze vaardigheden wel nadrukkelijk een plaats moeten geven in de basisvorming. Hermes noemde dit “griezelige condities” omdat de vrijheid van onderwijs in het geding komt.

Het CDA kwam gisteravond ook met een gewijzigd amendement kleine scholen zelfstandig te laten voortbestaan. Hoewel volgens het wetsvoorstel scholen met minder dan 240 leerlingen als zelfstandige instellingen worden opgeheven, wil het CDA deze scholen toch open houden door ze bestuurlijk te laten “aanhaken” bij een grotere school.

Vorige week wilde het CDA dergelijke “aanhaakvarianten” voor alle schoolsoorten mogelijk maken. Dat stuitte op grote bezwaren van staatssecretaris Wallage en de PvdA. Het CDA stelt nu voor de variant te beperken tot LBO- en MAVO-scholen.

Het debat wordt vandaag en volgende week voortgezet.