Beraad Cambodja mislukt

JAKARTA, 4 JUNI. Het vredesoverleg over Cambodja in de Indonesische hoofdstad Jakarta is mislukt. De partijen zijn uit elkaar gegaan zonder dat er sprake was van enige toenadering. De kans is groot dat de strijd nu wordt hervat, aangezien een overeengekomen bestand vandaag afloopt. De Rode Khmer had voor het overleg al laten weten dat ze de strijd tegen de regering-Hun Sen in volle hevigheid zou voortzetten als er geen overeenstemming zou worden bereikt in Jakarta.

De Indonesische minister van buitenlandse zaken, Ali Alatas, en de Franse staatssecretaris voor buitenlandse zaken, Alain Vivien, die gezamenlijk voorzitter waren van het overleg van de vier Cambodjaanse groeperingen die aan het overleg meededen, slaagden er niet in de partijen dichter bij elkaar te brengen. Minister Alatas noemde het echter positief dat premier Hun Sen van de door Vietnam gesteunde regering van Cambodja en de leider van de verzetsdelegatie, prins Norodom Sihanoek, overeenstemming hadden bereikt over de samenstelling en de bevoegdheden van de Hoge Nationale Raad van Cambodja. Deze raad, die zal bestaan uit twaalf tot veertien leden met Sihanoek als voorzitter en Hun Sen als vice-voorzitter, moet in de overgangsperiode tot aan de verkiezingen het hoogste Cambodjaanse gezagsorgaan worden.

Ook Hun Sen zelf onderstreepte het belang van zijn overeenstemming met prins Sihanoek. De leider van de Witte Khmer, Son Sann, is eveneens akkoord gegaan met dit voorstel en een verlenging van een staakt-het-vuren, maar de Rode Khmer, veruit de belangrijkste groepering van het Cambodjaanse verzet, verwierp een verlenging van het bestand. Khmer-leider Khieu Samphan zei tijdens het overleg: “Phnom Penh en Vietnam hebben het bestand al geschonden. Hun legers hebben de vijandelijkheden al hervat.” Volgens Westerse diplomaten in Jakarta duidt dit erop dat de Rode Khmer, die zich de afgelopen dagen nauwelijks liet horen in het overleg, zich volledig heeft afgesloten voor de wensen van de andere twee verzetsorganisaties en de regering in Phnom Penh en de strijd wil voortzetten. (AFP)