BBK pleit voor Produktiefonds Beeldende Kunst

AMSTERDAM, 5 JUNI. Een Produktiefonds voor de Beeldende Kunst moet met leningen, subsidies en kredieten 'de kwaliteit van de beroepsbeoefening van beeldende kunstenaars' bevorderen, vindt de Beroepsvereniging Beeldende Kunstenaars (BBK).

Vanaf 1993 zal alleen het Fonds voor de Beeldende kunsten, Vormgeving en Bouwkunst nog beroepskostenvergoedingen verstrekken volgens de plannen van de minister van WVC. De BBK vindt dat het Fonds de beroepskostenvergoeding veel te veel als 'kwaliteitssubsidie'

hanteert, en niet als 'voorwaarde scheppende' voorziening ziet. Vandaar het plan voor een Produktiefonds van de BBK, dat vreest dat zonder zo'n fonds alleen nog topkunstenaars en niet de kunstenaars aan de 'basis van de piramide' geld krijgen.