Asielprocedures in een jaar

DEN HAAG, 5 JUNI. Asielprocedures moeten in de regel een jaar gaan duren. Hiermee hoopt het kabinet de stijgende kosten van de opvang van asielzoekers onder controle te krijgen. Op dit moment kost het asielbeleid ongeveer 550 miljoen gulden per jaar. De verwerkingscapaciteit van Justitie wordt verhoogd van 14.000 tot 20.000 asielaanvragen per jaar.

Dit zijn de belangrijkste doelen van het asielbeleid dat vanochtend werd gepresenteerd door staatssecretaris Kosto (justitie), minister Hirsch Ballin en minister d'Ancona (WVC).

Gemiddeld duurt het nu nog twee jaar voordat asielzoekers duidelijkheid krijgen over hun verzoek. De termijn van een jaar kan in de nieuwe opzet overigens telkens met een half jaar worden verlengd.

De maatregelen die het kabinet verder voorstelt behelzen: (VO) Een tijdelijke verblijfsvergunning voor de ongeveer 10.000 gedoogden. Dit zijn afgewezen asielzoekers die om humanitaire redenen in Nederland mogen blijven. De gedoogden verwerven in de loop der jaren steeds meer rechten, krijgen scholing, mogen uiteindelijk gaan werken en ontvangen na drie en een half jaar een verblijfsvergunning. Voor die tijd kunnen zij worden uitgewezen indien de toestand in het land van herkomst is verbeterd. Na vijf jaar staat het Nederlanderschap voor hen open. (VO) Gebruik van collectieve voorzieningen door illegalen wordt tegengegaan door vreemdelingen van buiten de EG alleen nog een sofi-nummer te geven na tussenkomst van de vreemdelingendienst. Hierbij worden de administraties van de Vreemdelingendienst en de Gemeentelijke basisadministratie aan elkaar gekoppeld. Werkgevers die illegalen in dienst hebben worden beboet en draaien op voor de kosten van uitwijzing.