Akkoord VS en Japan over export van chips

WASHINGTON, 5 JUNI. De Verenigde Staten en Japan hebben gisteren een nieuw akkoord gesloten over de onderlinge handel in halfgeleiders. Japan is met een omzet van 23 miljard dollar de grootste afzetmarkt voor computerchips ter wereld.

Het nieuwe akkoord moet ertoe leiden dat het buitenlandse aandeel op de Japanse markt voor computerchips eind 1992 tot twintig procent is gestegen. Het akkoord komt in de plaats van het in 1986 gesloten verdrag over de handel in computerchips dat volgende maand afloopt.

Die overeenkomst werd destijds gesloten nadat de VS zich hadden beklaagd over het dumpen van Japanse chips op de Amerikaanse markt en de ontoegankelijkheid van Japan voor buitenlandse, lees Amerikaanse producenten.

In 1987 besloten de VS daarop tot sancties omdat Japan zich niet aan de bestaande afspraken zou hebben gehouden. De Amerikaanse strafheffingen op de import van Japanse chips beliepen een bedrag van in totaal 165 miljoen dollar.

Voor het nieuwe akkoord hebben zowel Japan als de VS enkele concessies moeten doen. Japan weigerde aanvankelijk elke verandering van het bestaande akkoord uit 1986. De Amerikanen stond een nieuwe overeenkomst voor vijf jaar voor ogen. Uiteindelijk zijn Japan en de VS een driejarig akkoord overeengekomen waar een bepaling aan is toegevoegd die de regeringen van beide landen in staat stelt het akkoord met twee jaar te verlengen. De VS, Japans grootste handelspartner, dreigden lange tijd met meer handelssancties tenzij stappen zouden worden ondernomen om de Japanse markt verder te openen.

“In het nieuwe akkoord wordt meer nadruk gelegd op het toegankelijk maken van de Japanse markt voor Amerikaanse producenten dan op het waarborgen van een specifiek marktaandeel”, aldus S. Linn Williams, plaatsvervangend handelsvertegenwoordiger van de VS. Het aandeel van twintig procent, dat in het nieuwe akkoord wordt genoemd, is volgens Linn Williams eerder “een verwachting” dan een garantie.

Enkele dagen geleden bereikten Japan en de VS een akkoord over een betere toegang van Amerikaanse aannemers op de Japanse bouwmarkt.

Beide nieuwe akkoorden hebben een groot deel van de spanningen op handelsgebied tussen de twee landen weggenomen.