Westen afhankelijker van olie uit Golf

PARIJS, 4 JUNI. Het Westen wordt de komende 15 jaar veel ster afhankelijk van de olie-aanvoer uit het Midden- Oosten. Nu importeren de OESO-landen samen nog 59 procent van hun olie uit de Golfregio. In 2005 zal dat percentage stijgen tot 70.

Dit voorspelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA), de organisatie van Westerse landen en Japan, in een gisteren gepubliceerde prognose. De totale wereldvraag naar energie zal volgens het IEA de komende 15 jaar met 40 procent toenemen. Aangenomen wordt dat de olielanden in het Midden-Oosten hun produktie in die periode zullen verdubbelen. Het IEA gaat er bij zijn voorellingen van uit dat de olieprijs tot eind 1992 langzaam zal oplopen tot 21 dollar per vat van 159 liter (de huidige prijs schommelt rondom de 19 dollar). Daarna is een stijging tot 35 dollar in het jaar 2005 te verwachten. Bij zijn olieprijsvoorspelling houdt het energie-agentschap alleen rekening met het bestaande energiebeleid van de aangesloten landen. Het beeld zou drastisch kunnen veranderen als er forse heffingen op andstoffen komen om de milieuvervuiling te verminderen, zoals een aantal landen van plan is. Volgens het IEA zal de helft van de verwachte 40 procent stijging in het energieverbruik voor rekening komen van de ontwikkelingslanden, de andere helft is ongeveer gelijk verdeeld tussen Oost-Europa en de OESO-landen. Olie blijft verreweg de belangrijkste energiebron. De vraag naar olie in de wereld zal fors toenemen, van 66 miljoen vaten per dag nu tot 85 miljoen vaten in 2005. Maar door meer inzet van andere bronn loopt het aandeel van olie in het totale energieverbruik iets terug tot ruim 34 procent van het wereldverbruik in 2005. De vraag naar aardgas in de Westerse landen en Japan zal in 1995 al 19 procent hoger zijn dan nu.

Daarna is een jaarlijkse groei in het verbruik van 1,8 procent te verwachten. In Oost-Europa zal het gasverbruik verdubbelen en in de ontwikkelingslanden verdrievoudigen. Veel minder stijgt het kolenverbru in de Westerse landen (1 procent per jaar), vooral als gevolg van de vervuilende emissies. Maar in de ontwikkelingslanden zal de kolenafzet volgens het IEA enorm stijgen: met 85 procent tot het jaar 2005. China, India, Noord- en Zuid-Korea zijn de grootste kolenverbruikers. Het vermogen van kernenergie-centrales stijgt in het Westen en Japan tot 2005 met 1,2 procent per jaar, iets meer dan de stijging van het totale energieverbruik. In de Sovjet-Unie en de rest van st-Europa zal het kernenergie-vermogen in die periode worden verdubbeld.