Voornamen

In zijn artikel 'Vraag aan het land waarvan de vorstin een voornaam is' (NRC Handelsblad, 21 mei) doet Johan Anthierens het voorkomen alsof in Belgie de voornaam algemeen, ook als voornaam, wordt gevoerd.

Mijn ervaring is anders: veel Belgen gebruiken hun achternaam als voornaam en hun voornaam als achternaam, bijvoorbeeld Janssens Jos, Peeters Ludo, enzovoorts. In gevallen dat zowel voornaam en achternaam (of: achternaam en voornaam?) uit voornamen bestaat, zoals bijvoorbeeld Joseph Michel,wordt het zeer verwarrend omdat dan niet te zeggen valt wat de voornaam en wat de achternaam is.

    • J.A.M. Brekelmans Renesse