SU speurt naar collectie van Koenigs

MOSKOU, 4 JUNI. Het ministerie van cultuur van de Sovjet-Unie zal officieel gaan onderzoeken of de Koenigs-collectie zich in de Sovjet-Unie bevindt. Dit heeft de Sovjet-minister van cultuur, Goebjenko, meegedeeld aan de Nederlandse delegatie onder leiding van de directeur van de Rijksdienst van Beeldende Kunst, R. de Haas, die deze week in Moskou is om te onderhandelen over terruggave van de befaamde collectie, die oorspronkelijk afkomstig is uit het museum Boymans-van Beuningen. In doorlog is de collectie aan de Duitsers verkocht, en waarschijnlijk door de Russen uit de Dresder Galerie mee naar de Sovjet-Unie genomen.

Recente berichten als zou de Koenigs-collectie zich in geheime Russische depots bevinden worden door Goebjenko tegengesproken. Eerdere acties van de Russen om de collectie op te sporen hebben niets opgeleverd, kreeg de delegatie te horen. Berichten als zou de Sovjet-minister zijn Nederlandse collega d'Ancona een ief over deze kwestie, kon de de culturele attache van de Nederlandse ambassade in Moskou, de heer G.A, Plug, niet bevestigen. De Nederlandse delegatie heeft volgens Plug de Sovjet-minister er nog eens op gewezen dat de Koenigs-collectie een unieke positie inneemt in de recuperatie-problematiek, en los gezien moet worden van de Duitse pogingen om kunstschatten terug te krijgen die tijdens de oorlog door de Russen zijn meegenomen, deels als compensatie voor de kunstschatten die de Duitsers van de Russen hebb geroofd. Dit compensatie-element speelt bij de Koenigscollectie niet mee, aldus de Nederlandse delegatie. Wel is de Nederlandse overheid bereid goed onderbouwde Russische claims op kunstwerken die in de oorlog in Nederland terecht zijn gekomen, te onderzoeken. De Russen hebben aangekondigd de Duitsers binnenkort een lijst met 300.000 sinds de oorlog vermiste kunstwerken te geven, als reactie op een Duits recuperatie-verzoek.