Stand-by krediet van IMF voor Algerije

Het Internationale Monetaire Fonds (IMF) heeft Algerije een stand by-krediet toegezegd van ruim 400 miljn dollar.

De lening is bestemd als ondersteuning bij de uitvoering van het economisch hervormingsprogramma van de Alerijnse regering.