Shamir zou verzoek Bush willen afwijzen

TEL AVIV, 4 JUNI. De Israelische premier Yitshak Shamir staat op het punt een dringend verzoek van president George Bush te verwerpen voor een soepeler stdpunt inzake het bijeenroepen van een regionale vredesconferentie over het Midden-Oosten. In een persoonlijke brief aan Shamir en andere leiders in het Midden-Oosten spoorde de Amerikaanse president het afgelopen weekeinde tot een beslissende vredesinspaning aan.

Radio Israel meldde vanmorgen aan de hand van politieke kringen in Jeruzalem eveneens dat eerste minister Shamir wel een uitnodiging van president Bush zal aanvaarden om met de andere leiders van het Midden-Oosten naar Washington te komen. “Shamir werpt de Amerikaanse president nog een reddingsboei voor zijn vredesinitiatief toe”, zeiden politieke kringen in Jeruzalem gisteravond. In zijn antwoord aan president Bush verzet Shamir zich tegen elke taak van de VN in het vredesproces. Ook wil de Israelische leider absoluut niets weten van het weer bijeenroepen van de regionale vredesconferentie na de ceremoniele opening. Volgens Israel is dat strijdig met het principe van rechtstreeks vredesoverleg. Shamir is ongevoelig voor het argument van president Bush dat nog slechts kleine problemen de bijeenroeping van een regionale vredesconferentie ter oplossing van het Israelisch-Arabisch (Palestijns) geschil in de weg staan. Politieke kringen in Jeruzalem omschreven de boodschap van president Bush als “vrienschappelijk van toon”. Niets in deze brief wijst er volgens deze kringen op dat de VS Israel voor een negatief antwoord zullen afstraffen. President Bush schreef dat de VS achter Israel zullen blijven staan en de belangen van de joodse staat zullen blijven verzekeren. Israelische commentatoren zijn van mening dat het persoonlijk ingrijpen van president Bush, zij het per brief, er op wijst dat de vier rondreizen van de minister van buitenlandse zaken James Baker door het Midden-Oosten niet voldoende zoden aan de dijk hebben gezet om de partijen aan de vredestafel te krijgen. Desalniettemin zei een v Israel's best genformeerde politieke correspondenten gisteren er “zijn hoofd voor te willen geven dat de regionale vredesconferentie zal plaats vinden”. Ondertussen hebben twee parlementariers onthuld dat de minister van bouwnijverheid Ariel Sharon opdracht heeft gegeven tot grootscheepse bouwprojecten in de Gazastrook.

Daar zullen 2.000 woningen voor 10.000 kolonisten worden gebouwd, waardoor hun aantal tot 13.000 temidden van ruim 700.000 Palestijnen zal stijgen.

    • Salomon Bouman