Recordomzet veiling Aalsmeer

AALSMEER, 4 JUNI. De cooperatieve bloemenveiling in Aalsmeer, de grootste in de wereld, heeft afgelopen jaar een recordomzet bereikt. De groei dit jaar overtreft tot dusver de verwachtingen.

De VBA (Verenigde Bloemenveilin Aalsmeer) heeft dat gisteren bekendgemaakt. De omzet steeg vorig jaar met 7,5 procent tot ruim 2 miljard gulden, die grens werd niet eerder overschreden.. De VBA boekte over 1990 een batig saldo van 11 miljoen gulden. In de eerste twintig weken van dit jaar nam de omzet met 13,7 procent toe, ruim twee keer zo veel als voor het hele jaar is voorspeld. Bij de cooperatie werken 1.680 mensen. Ondanks dat een record werd oekt, bleef de omzet in 1990 enigszins achter bij de verwachten door een lagere aanvoer van snijbloemen en planten dan voorspeld. Van de behaalde omzet kwam 65 procent voort uit snijbloemen en 35 procent uit kamer- en tuinplanten.

In deze cijfers zijn die van de Bloemenveiling Roelofarendsveen (44 werknemers) opgenomen dat zich begin 1990 bij de VBA aansloot. Volgens het bestuur van de bloemenveiling was 1990 het “jaar van de contrasten.” Na een voorjaar met lage prijzen eingde 1990 met uitstekende prijzen voor bloemen en planten. Het rendement bij de individuele kwekers stond het afgelopen jaar echter onder druk.

Loonkosten, rentelasten en energiekosten veroorzaakten kostenstijgingen. Bovendien investeerden veel kwekers in nieuwe (milieuvriendelijker) produktiemethoden. VBA-Directeur A. Mulder waarschuwde dat de werkgelegenheid in de sierteeltsector met tweeduizend arbeidsplaatsen zal dalen, wanneer bloemen en planten in EG-verband iet hoge BTW-tarief worden gebracht. Van het batig saldo van 11 miljoen gulden wordt 3 miljoen aan de leden- kwekers gerestitueerd. Bijna 6 miljoen gulden wordt op de reserves van de leden en de cooperatie bijgeschreven. Twee miljoen gaat naar de algemene reserve. Het eigen vermogen van VBA bedraagt thans 207 miljoen gulden. In Aalsmeer worden momenteel twee snijbloemveilingzalen gerenoveerd. De investering in dit project, dat in 1992 gereed komt, bedraagt 24 miljoen gulden.