PvdA voor hogere premies ten bate van gehandicapten een

DEN HAAG, 4 JUNI. Om de voorzieningen voor gehandicapten op peil te houden moeten wat de PvdA betreft desnoods alle Nederlanders hogere premies betalen. Het Tweede-Kamerlid Van Otterloo (PvdA) zei dat gisteren bij de behandeling van de nota chronisch ziekenbeleid van staatssecretaris Simons (volksgezondheid).

Het PvdA-Kamerlid pleitte voor een eventuele premieverhoging naar aanleiding van het plan van het kabinet de gehandicapten onder de 65 jaar eigen bijdragen te laten betalen voor zaken als taxivervoer en gezinshulp. Met het geld dat deze maatregel oplevert, wil het kabinet dergelijke voorzieningen ook voor bejaarde gehandicapten bereikbaar maken. Van Otterloo stelde vast dat het beroep op voorzieningen toeneet.

Een rechtvaardige verdeling over meer mensen zal volgens hem tot een 'verdunning' van de bestaande voorzieningen leiden. “Het kabinet heeft zichzelf gehandicapt doordat het plan de overheid niets mag kosten. Er wordt nu vooral een beroep gedaan op de solidariteit tussen gehandicapten, maar ik vind dat we een beroep moeten kunnen doen op de solidariteit van iedereen.” Het Tweede-Kamerlid Terpstra (VVD) wees Van Otterloo er op dat een premieverhoging kan den tot een verhoging van de collectieve lasten en dus tot het openbreken van het regeerakkoord.

Volgens Van Otterloo wordt dat pas duidelijk als de totale premie-ontwikkeling voor volgend jaar bekend is. Maar hij zei de mogelijkheid open te houden dat de collectieve lasten omhoog gaan.