PvdA: verdrag van Schengen moet aangevuld

DEN HAAG, 4 JUNI. Het PvdA-Kamerlid Van Traa vindt dat het verdrag van Schengen moet worden opengebroken en aangevuld met bepalingen die het asielbeleid van de aangesloten landen stroomlijnen.

Van Traa wil hiervoor samen met collega-parlementariers uit Belgie en Duitsland een ontwerptekst opstellen. VVD en D66 steunen het initiatief van het PvdA-Kamerlid. Het CDA ziet niets in de plannen van Van Traa.

Het in 1985 ondertekende verdrag van Schengen regelt vooruitlopend op de Europese integratie de afschaffing van de grenscontrole tussen Duitsland, Frankrijk en de Benelux. Later heeft ook Italie zich bij het verdrag aangesloten.(EPDe Raad van State leverde onlangs scherpe kritiek op de uitvoeringsovereenkomst van het verdrag. De Raad vond dat de regering het wetsvoorstel niet moest doorsturen naar de Tweede Kamer.

Dat was de eerste keer in de geschiedenis dat dit hoge adviesorgaan een dergelijk zwaar oordeel uitsprak. De kritiek van de Raad van State was onder meer gericht op de asielparagraaf van het verdrag. De regering legde de kritiek van de Raad van State twee weken geleden naast zich neer. Van Traa meent dat er een uniform asielbeleid in de Schengen-landen moet komen. Dit beleid zou bovendien getoetst moeten worden door een Europese rechter. Het PvdA-Kamerlid vindt verder dat de uitvoeringsovereenkomst van Schengen onder meer privacy-garanties moeten bevatten voor de uitwisseling van politiegegevens. Het CDA-Kamerlid De Hoop Scheffer wijst de plannen van de coalitiepartner af. Hij meent dat het na de langdurige onderhandelingen over de uitvoeringsovereenkomst van Schengen “niet realistischis te verwachten dat het initiatief succes zal hebben. Volgens D66-woordvoerder Wolffensperger zal zijn partij een eventuele motie van Van Traa wel steunen. Toch is ook D66 sceptisch over de haalbaarheid van de plannen van Van Traa: “Het is de vraag of hij zijn collega's in de andere Schengen-landen wel op een lijn zal kunnen krijgen. Hij kan niet eens tot overeenstemming komen met zijn coalitiepartner”, aldus Wolffensperger. VVD-Kamerlid Dijkstal zedat ook de VVD het initiatief van de PvdA zal steunen.