Proef met centrum voor kennis over multiple sclerose

DEN HAAG, 4 JUNI. Nog dit jaar komt er bij wijze van proef een centrum waar kennis over de spierziekte multiple sclerose (MS) wordt gebundeld.

Van daaruit kan die kennis op hulpverleners worden overgebracht. Ook kunnen MS-patienten er mogelijk op beperkte schaal worden behandeld.

Staatssecretaris Simons (volksgezondheid) honoreerde gisteren de wens van het Tweede-Kamerlid Terpstra (VVD) die in een motie tijdens een debat over het chronische-ziekenbeleid pleitte voor een dergelijk centrum. Terpstra kreeg daarbij de steun van alle partijen. De Tweede Kamer geeft er de voorkeur aan dat een MS-centrum wordt opgenomen in het Bredase ziekenhuis De Klokkenberg. Multiple sclerose is een spierziekte die vaak in een laat stadium wordt ontdekt. De komst van een speciaal cenm, waar hulpverleners alle kennis over de ziekte kunnen krijgen, kan daar volgens Terpstra verandering in brengen. Nederland telt tussen de 14.000 en 20.000 MS-patienten. De proef met het zogenoemde kenniscentrum of steunpunt voor MS-patienten moet antwoord geven op de vraag of een of meer van dergelijke centra ertoe kunnen bijdragen dat de behandeling verbetert van bepaalde chronische ziekten zoals MS. Deze centra zouden moeten worden opgezet naar analogie van de integrale kankercentra die verspreid zijnver het hele land. De Kamer nam geen genoegen met de toezegging van de staatssecretaris dat hij “vroeg in het najaar” met een standpunt over nut en noodzaak van centra voor chronische ziekten zou komen. “Je moet de garantie hebben dat die kennis ook wordt afgetapt”, aldus Simons. Wat dat betreft zit er volgens hem een 'knelpunt' bij het functioneren van de integrale kankercentra, omdat niet alle instellingen daar een beroep op doen. De staatssecretaris ging uitein()delijk in op de wens van de Kamer om een MS-centrum op te zetten, maar wilde zich nog niet vastleggen op een bepaalde locatie. De Klokkenberg in Breda, waar volgens de MS-stichting tot nu toe de meeste kennis over MS aanwezig is, heeft al aangeboden om het centrum op te zetten. Als de proef met het MS-centrum slaagt, zouden soortgelijke centra voor andere chronische ziekten zoals astma, diabetes en migraine kunnen worden opgezet.