Miljoenen kinderen in VS meer in armoede

WASHINGTON, 4 JUNI. In de laatste tien jaar is het aantal Amerikaanse kinderen dat leeft onder de armoedegrens met liefst 2,2 miljoen toegenomen, veel meer dan tot nu toe werd aangenomen.

Dit blijkt uit een rapport van het Children's Defense Fund (CDF), een onafhankelijke Amerikaanse organisatie die de belangen v kinderen verdedigt. Het rapport breekt duidelijk met het stereotiepe beeld van een 'arme Amerikaanse familie'. “Arme kinderen komen in alle soorten families voor - blanke, zwarte, bruine families, tweeverdieners en een-ouder-gezinnen. Ouders worstelen in veel gevallen om een behoorlijk bestaan op te bouwen”, aldus Marian Wright Edelman, president van CDF.

Slechts een op de ti arme kinderen in de VS is zwart en leeft van de bijstand in een gezin in de grote stad waar een moeder aan het hoofd staat, is een van de voorbeelden in het rapport. De meeste arme families in de VS leefden in 1989 van een inkomen. Er leven meer arme kinderen buiten de grote Amerikaanse steden dan erbinnen en bijna twee derde deel van de arme Amerikaanse families met kinderen heeft slechts een of twee kinderen. Ongeveer 12,6 miljoen kinderen in Amerika (een vijfde deel van de Amerikaanse jeugd) leefden eind jaren tachtig in gezinnen met inkomens onder de armoedegrens. officiele armoedegrens lag in 1989 op een jaarsalaris van 9.885 dollar voor een gezin met een kind. Voor een gezin met twee kinderen lag de grens op een jaarinkomen van 12.675 dollar. Het CDF legt de schuld voor de sterk toegenomen kinderarmoede bij de federale regering. Door ontoereikende overheidsprogramma's en te lage lonen is volgens de organisatie een groot deel van de Amerikaanse jeugd onder de armoedegrens terecht gekomen. De regering verzuimde, zo meldt het rapport,tijdig maatregelte nemen tegen de steeds hogere kosten voor het levensonderhoud van de Amerikanen tijdens de ononderbroken economische groei in de jaren tachtig. De studie doet een aantal aanbevelingen om de huidige situatie te verbeteren. Het Congres moet een speciaal kinderkrediet verschaffen, kinderopvang en -ondersteuning garanderen en een hoger minimum loon garanderen. De VS hebben volgens het rapport een van de hoogste percentages armen (20 procent) onder de bevolking vanlle gendustrialiseerde landen. Eerdere rapporten concludeerden dat ruim 17 procent van de Amerikaanse kinderen onder de armoedegrens leeft; dat percentage is al ruim vijf keer hoger dan in Zwitserland en Zweden. (AP)