Luchtmobiele brigade kost tot 2001 ruim vijf miljard

DEN HAAG, 4 JUNI. De vorming van een luchtmobiele brigade bij de landmacht kost 5,2 miljard gulden totet jaar 2001. Voor investeringen in materieel is 3,3 miljard nodig, de personele kosten bedragen 1,9 miljard gulden.

Dat heeft minister Ter Beek van defensie gisteren geantwoord op Kamervragen over de Defensienota. Volgende week zal de Kamer over de nota debatteren. Van de 3.320 miljoen gulden aan materieelinvesteringen voor de brigade zal 3.100 miljoen worden besteed aan de aanschaf van0 tot 25 transport- en ongeveer 40 gevechtshelikopters. Hierbij inbegrepen zijn de kosten gemoeid met het leasen van gevechtshelikopters tot 1995.

De kosten voor voertuigen en anti-tankwapens voor grondeenheden zijn beperkt, aldus Ter Beek. Dit materieel komt vrij door de herstructurering van de landmacht. Voor de aanschaf van 270 'luchtmobiele speciale voertuigen' is 25 miljoen gulden gereserveerd. De kosten voor het personeel bedragen 1.061 miljoen. Voor het onderud van het materieel wordt 811 miljoen gulden uitgetrokken. Als de luchtmobiele brigade geheel uit vrijwilligers gaat bestaan, zullen de personeelskosten blijvend met 16 miljoen gulden stijgen. De luchtmobiele brigade zal bestaan uit ongeveer 2.000 man. De brigade gaat in NAVO-kader deel uitmaken van een multinationale divisie onder Brits commando, die weer onderdeel wordt van de snelle interventiemacht van het bondgenootschap. De bewindsman vindt de mogelijkheden van taakspecialisatie (binnen de NAVO) beperkt en wijst taakafstoting, bijvoorbeeld het opheffen van de Onderzeedienst van de Koninklijke Marine, af. Flexibiliteit neemt af naarmate de taakspecialisatie toeneemt, stelt Ter Beek vast. Specialisatie en standaardisatie kunnen de defensie-uitgaven op langere termijn drukken, maar hebben ook nadelen. Te grote eenvormigheid doet de kwetsbaarheid voor technische en tactische tegenmaatregelen toenemen. D financiele voordelen van het afstoten van taken zijn volgens de bewindsman op kortere termijn gering.

Bij het afstoten van de Onderzeedienst zou veel kapitaal worden vernietigd. De personeelskosten zouden nog lang op de defensiebegroting blijven drukken.