Londen komt met bezuinigingen op defensieuitgaven

LONDEN, 4 JUNI. De Britse minister van defensie, Tom King, zal vandaag bezuinigingen bekend maken op Britse defensie-uitgaven, die er onder meer toe zullen leiden dat de omvang van het Britse leger wordt teruggebracht van 160.000 naar 115.000 man.

De precieze omvang van de bezuinigingen zal vandaag in het Lagerhuis worden bekendgemaakt, als de minister zijn plan 'Opties voor verandering' presenteert. Veel beroepsmilitairen, van wie een deel diende in de Golfoorlog, vrezen ontg te zullen krijgen. Historische regimenten zullen worden samengevoegd. Het plan van Tom King beoogt een beperking van de defensie-uitgaven met ongeveer vijftien procent. De Britse strijdkrachten moeten met het oog op de veranderende situatie in Europa kleiner en mobieler worden, in overeenstemming met de nieuwe defensieconcepties van de NAVO. (Reuter)