Lichte daling uitbussen produktie in Nederland

De totale produktie van spuitbussen in Nederland is in het afgelopen jaar licht gedaald van 203,3 miljoen naar 202,7 miljoen stuks.

De produktie is daarmee voor het eerst sinds 1985 gedaald, vooral door de lagere afzet in het buitenland. Dit heeft de Nederlandse Aerosol Vereniging (NAV) bekend gemaakt in haar jaarverslag. Bij de NAV is een vijftigtal bedrijven verenigd dat zich bezighoudt met de produktie of verkoop van aerosols. De afzet van spuiussen in Nederland ging na de terugval in 1989 omhoog met bijna vier procent tot 68,3 miljoen stuks.

Vooral de verkoop van de insecticiden-bussen maakte een sprong met 35 procent. Voorzitter van Hoeken van de NAV concludeert dat de “spuitbus weer mag” en dat de Nederlandse consument weer vertrouwen in de spuitbus heeft gekregen. Volgens de NAV zijn alle voor de Nederlandse markt geproduceerde spuitbussen vrij van CFK-drijfgassen.