Kamer tegen bezuinigingen Kosto

DEN HAAG, 4 JUNI. Een meerderheid in de Tweede Kamer bestaande uit CDA en PvdA verzet zich tegen de plannen van staatssecretaris Kosto (justitie) om acht miljoen gulden te bezuinigen op het maatschappelijk werk in strafinrichtingen.

De Kamerleden Zoutendijk (CDA) en Zijlstra (PvdA) vinden dat Kosto in moet gaan op het voorstel van de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen om het bedrag elders op de begroting vinden.

Dit hebbene parlementariers gisteren gezegd na een bezoek aan de gevangenis Esserheem in Veenhuizen. Gedetineerden voeren daar al enige tijd actie tegen de voorgenomen bezuinigingen. De plannen van Kosto betekenen een structurele vermindering op het budget van het reclasseringswerk in de inrichtingen van veertig procent. Van de huidige 250 formatieplaatsen zullen er 144 overblijven. Volgens Zoutendijk en Zijlstra spant de staatssecretaris met dit voornem het paard achter de wagen. Maatschappelijk werkers zijn volgens hen nodig om spanningen en emotionele problemen bij gedetineerden te voorkomen. Met het verdwijnen van deze functionarissen bestaat er een goede kans dat het klimaat in de gevangenissen zal verharden waardoor weer extra personeel nodig zal zijn. Daardoor, zo vrezen beide Kamerleden, zal de voorgenomen besparing zeker niet bereikt worden. Het comite van gedetineerden in Esserheem bracht de afgelopen tijd zevenduizend handtekeningen van gedetineerden bijeendie protesteren tegen de aangekondigde bezuinigingsmaatregel.