Italie en Oostenrijk sluiten akkoord over transport Brennerpas

ROME, 4 JUNI. Italie en Oostenrijk hebben gisteren een akkoord gesloten over het vrachtvervoer dat een einde moet maken aan de regelmatig terugkerende blokkades van de Brennerpas en andere grensovergangen tussen de twee landen.

Onder het akkoord, dat voorziet in jaarlijks 222.000 vergunningen voor de Italiaanse vrachtvervoerders, wordt het vrachtvervoer per trein en het omrijden (met lege vrachtauto's terug) over Zwitserland gestimuleerd. Het akkoord geldt voor drie jaar en kan daarna jaarlijks worden verlengd. Italiaanse vrachtvervoerders, die in de afgelopen jaren vaak de Brenner hebben geblokkeerd omdat zij vonden dat Oostenrijk veel te weinig vergunningen beschikbaar stelt, hebben afwacend gereageerd: zij verwachten nog problemen met het afgeven van de vergunningen, omdat dat moet gebeuren via de Italiaanse overheid.

Bovendien twijfelen zij sterk of het aantal vergunningen genoeg is. Van de 222.000 vergunningen die Oostenrijk heeft toegezegd, zijn er 40.000 bedoeld voor het vrachtverkeer naar Oostenrijk, en 182.000 voor het vervoer van Italie via Oostenrijk naar andere landen. Vorig jaar had Oostenrijk aanvankelijk 220.000 vergunningeneschikbaar gesteld, maar na protestacties is dat toen verhoogd naar 250.000. Italiaanse vrachtvervoerders kunnen echter een extra vergunning 'verdienen' bovenop het genoemde aantal door vracht per trein te vervoeren: twee transporten per trein zijn goed voor een extra vergunning. Bovendien worden zij aangemoedigd om met de lege auto's terug te rijden over Zwitserland, Frankrijk of Joegoslavie. Vroeger gold een vergunning voor een heen- en terugreis door Oostenrijk. Nu geldt zij voor twee reizen door Oostenrij, dus wie op de terugweg een andere route pakt, kan zijn vergunning nog een keer gebruiken. De Oostenrijkse minister van transport, Rudolf Streicher, heeft in zijn streven het vrachtverkeer door zijn land uit milieu-overwegingen te beperken, een aantal concessies gedaan. Volgens het dagblad Il Sole-24 Ore staat in een niet openbaar gemaakte bepaling van het akkoord dat Oostenrijkse vrachtvervoerders niet meer dan het dubbele aantal 'bilaterale' verguingen zal krijgen dan wat voor de Italianen geldt: dus 80.000. Bij hun protesten hebben de Italiaanse transportondernemingen ook vaak geklaagd over wat zij oneerlijke concurrentie van de Oostenrijkse vervoerders noemden. Nu overigens het omrijden over Zwitserland wordt gestimuleerd, dreigen daar problemen te ontstaan.

    • Marc Leijendekker