Ingrijpende renovatieplannen Tuilerieen, Champs Elysees

PARIJS, 4 JUNI. De Tuilerieen, de voormalige koninklijke tuinen tus(JHen het Louvre en de Place de la Concorde, worden ingrijpend gerenoveerd. De renaissance van de 28 hectare grote tuinen zal bijna tachtig miljoen gulden kosten en gebeurt onder het toeziend oog van president Mitterrand. Tegelijkertijd neemt de andere bouwmeester van Parijs, burgemeester Chirac, de Champs Elysees onder handen. Beide projecten beginnen dit najaar en moeten in 1995 voltooid zijn, al zullen de bomen en hagen pain 2025 de gewenste hoogte bereiken.

De Tuilerieen zijn nu stoffige zandvlakten met bomen, grasvelden en beelden die danig door slijtage zijn aangetast. Minister van cultuur Jack Lang organiseerde onder stoffig en twaalf (tuin)architecten een besloten prijsvraag waaruit het Franse duo Louis Benech en Pascal Cribier is gekozen en de Belgische tuinarchitect Jean Wirtz. In hun ontwerpen en maquettes moeten zijn gestalte geven aan het parool van President Mitterrand: “geen vals modernisme”. Bij de renovatie wordt in grote lijnen het ontwerp aangehouden dat Le Notre, de beroemde tuinarchitect van Lodewijk XIV en diens vader, voor het centrale en grootste deel van de toenmalige koninklijke tuin maakte. De waterbassins worden gehandhaafd, evenals de assen waarlangs de paden en terrassen zijn gelegd, maar de huidige schamele bosschages worden vervangen door een mini-bos van linden en groen dat bestand is tegen luchtvervuiling.

Aan de kant van de Place de la Concoe wordt Le fer a cheval - met zijn verhoogde terrassen geliefd bij vermoeide toeristen die over het plein met de obelisk willen uitkijken - grondig opgeknapt. Het museum Jeu de Paume wordt na een grondige restauratie binnenkort heropend als museum voor hedendaagse kunst. Ook de Orangerie, aan de kant van de Seine, wordt gerestaureerd. La Cour du Carrousel, aan de andere kant van het Louvre, is lange tijd als parkeerplaats voor autobussen gebruikt en is nu een bouwput,aar wordt opnieuw als tuin aangelegd naar een ontwerp van de Belg Wirtz. Bij de uitvoering is ook de schepper van de glazen pyramide op de 'binnenplaats' van het Louvre, de Chinees-Amerikaanse architect I. M. Pei, betrokken. De staat is eigenaar van deze schepping van drie generaties Le Notre, tuinarchitecten in dienst van respectievelijk Catharina de Medici, Henri IV en Lodewijk XIII. Pas tijdens de Derde Republiek werden de tuinen opengesteld voor het publiek. Het onderhoud iechter tientallen jaren verwaarloosd. De wedergeboorte van de Tuilerieen zal vrijwel samenvallen met de voltooiing van de renovatie van de Champs Elysees. Het autoverkeer wordt beperkt doordat naast de bestaande dubbel rij bomen, op negen meter afstand, twee nieuwe rijen zullen worden aangeplant. Zo ontstaan twee wandelwegen en worden de auto's in vier banen gedwongen in plaats van de huidige acht. Er komen ondergrondse parkeergarages. De wandelaars zullen kunnen uitrusten op nieuwe specil ontworpen banken en 's avonds kunnen genieten van nieuwe verlichting op de Champs Elysees.

    • Jan Gerritsen