Geen 'tikkie breed' alstublieft

Beursvoorzitter baron van Ittersum klaagde vorige week dinsdag bij de presentatie van het jaarverslag over de belangstelling van particuliere beleggers voor het beleggen in aandelen. Op een foto in een van de ochtendbladen was de zorgelijke baron te zien met een Lubberiaanse morning after baard. Niet aln Nederland is ziek, ook de beurs lijkt iets onder de leden te hebben. Maar wat? Het symptoom is duidelijk: de omzet loopt terug en dan verdienen de beursmannen en -vrouwen minder. Toch komt er nog geen landelijke all media hulpactie voor deze bedreigde, goed bedeelde minderheid. Maar zielig doen ze wel al vast.

De oorzaak van alle ellende is waarschijnlijk de bekende ziekte 'Concurrentie', een slepende kwaal die alleen met hard werken en veel creativiteit te oveH)winnen is, zoals iedere ondernemer weet. Voor de beurs met zijn monopoliepositie is het nieuw. De beursbaron moet zich stilaan voelen als de voorzitter van een eredivisie subtopper die in de Europese bekerstrijd, dat wel, niet verder komt dan de eerste ronde en in de nationale competitie steeds minder publiek trekt. De oplossing is bekend: biedt voetbal dat publiek trekt, dus geen tikkie breed.

Natuurlijk wordt er hard gewerkt bij de beurs: modern nieuw speelveld, iedere speler een eigen tv-scherm om hspel te kunnen volgen, administratie verbeterd, meer mobiele eenheid om boosdoeners te betrappen, speeltijden aangepast enzovoort. Maar het spel is niet veranderd en het publiek lijkt het niet meer te willen of kunnen volgen.

Zij laten het actieve deel over aan de professionele 'kijkers' van beleggingsfondsen en verzekeringsmaatschappijen en volgen zelf liever thuis de koersen in de krant. Als baron van Ittersum iets wil doen aan zijn lege tribunes, moet hij uitleggen aan particulre beleggers dat beleggen in een fonds of een verzekering zijn schaduwkanten heeft. In de kapitaalverzekeringen op onder meer aandelenbasis gaan, als gevolg van de komende fiscale beperkingen in de wet Brede Herwaardering, miljarden guldens om. Dat zal nog jaren zo blijven, want de verzekerden moeten hun premies verplicht blijven betalen. Die miljardenomzet loopt de beurswereld mis. Als het stokt op de beurs moet je (r)evolutionaire nieuwe prcten bedenken. Zo kwamen de Amerikanen, aan het begin van de jaren zeventig, op hun opties met beursnotering. Het succes wereldwijd van dat instrument is bekend. Misschien is de tijd rijp voor een nieuwe vondst, een list. En waarom niet in Amsterdam? Er is creativiteit genoeg voorhanden op de beurs en daarbuiten, maar die is vooral gericht op de professionele handel en de grootbeleggers. Het moet niet moeilijk zijn om iets te bedenken. Standaard beursopties zijn eigenlijk ook niet meer dan een hutspot van aandelen, termijncontracten en premie affaires (maatwerk opties). De laatste jaren wordt er veel gesproken over en gedacht aan portefeuilles, verschillende fondsen in een mandje om onder meer het risico van koersdaling te spreiden. Je kan, als beurs enkele standaard portefeuilles bedenken (zoals internationals, handel en dienstverlening) en die als geheel op de beurs noteren, met een koers en aangevuld met call- of put-opties (nieuwe stijl) op de aandelen of opties op een naadlooansluitende index. Een voorbeeld ter verduidelijking. Vorige week in deze rubriek ging het over een portefeuille met 100 aandelen Akzo, KLM, Koninklijke Olie, Philips en Unilever met een waarde van 48.100 gulden. Geen vriendenprijs voor particuliere beleggers. Daarom zou je op de Effectenbeurs een honderdste deel van het Top Vijf-mandje moeten kunnen kopen en verkopen. Er zijn drie verschillendoorten mandjes in de handel: zonder optie, verzekerde (hausse)mandjes - met een meerjarige putoptie tegen koersdalingen - die stijgt in waarde als de koers van de mandelen oploopt en extra rendementmandjes waarop een call optie geschreven is. Er zijn nog andere mandjes te bedenken. Een zinnige aanvulling is de notering van termijncontracten op de mandjes, met de mogelijkheid op de afloopdatum de mandjes te leveren. Het nieuwe product, genaamd de basket, is een haute finance hutspot van aandelen, termijncontracten en opts. De handel in allerlei (internationale) baskets is al ingeburgerd onder handelaren die daarmee snel hun posities in index-opties kunnen afdekken.

    • Adriaan Hiele