Franse Nationale Vergadering gaat akkoord met Verdrag van Schengen

PARIJS, 4 juni. De Franse Nationale vergadering heeft gisteravond met grote meerderheid het Verdrag van Schengen goedgekeurd. Daarmee is Frankrijk het eerste land dat de conventie ratificeert die het vrije personenverkeer - per uiterlijk 1 januari 1993 - regelt tussen de de zes landen die de EEG hebben opgericht, Frankrijk, Duitsland, Italie en de drie Beneluxlanden.

De oppositie opperde een reeks bezwaren tegen de akkoorden van Schenn over afschaffing van controles op het personenverkeer aan de onderlinge grenzen. Herhaaldelijk werd de vrees geuit dat de liberalisering zal leiden tot een toeneming van de illegale immigratie, criminaliteit en drugshandel. Wat dit laatste betreft werd menigmaal verwezen naar Nederland wegens het liberale beleid inzake soft drugs als hasjiesj. Na lange en soms emotionele debatten stemd de meeste gaullisten, liberalen en centrum-afgevaardigden met de socialisten mee voor de ratificatiewet nadat de regering had toegezegd dat ze streng zal toezien op de naleving en toepassing van de 142 artikelen van de conventie. De communisten stemden tegen omdat 'Schengen' volgens hen het “Europa van de polities” is. Het akkoord is vernoemd naar de Luxemburgse plaats waar vijf van de 'oude Zes' van de Europese Gemeenschap (Italie volgde later) in 1985 in beginsel overeenkwen controles bij het grensverkeer af te schaffen en een gemeenschappelijk beleid terzake van het personenverkeer aan de buitengrenzen te voeren. Daartoe horen ook de luchthavens in de zes deelnemende landen. Spanje en Portugal zullen zich waarschijnlijk dit jaar bij 'Schengen' aansluiten. Een aantal gaullistische en liberale afgevaardigden zeiden te vrezen dat de internationale drugshandel zal profiteren van de afschaffing van de grenscontroles. In Le Figaro, de spreekbuis van de Franse bourgeoisie, ging hooredacteur Louis Pauwels zaterdag nog een stap verder met zijn bewering dat “Nederland en Belgie een draaischijf in de internationale handel in verdovende middelen vormen”. De Franse parlementariers toonden zich echter vooral bezorgd over de illegale immigratie, niet alleen uit Noord-Afrika maar ook uit Oost-Europa. De Franse staatssecretaris voor Europese zaken, Elisabeth Guigou, nam de bezwaren voor een deel weg toen zij erop wees dat illegale immigranten die inankrijk opduiken, volgens de regels van 'Schengen' moeten worden teruggestuurd naar het land dat hen als eerste heeft toegelaten. Het 'afstaan van soevereiniteit' (Le Figaro) is ook omstreden omdat de Franse regering het parlement jarenlang in het duister liet over de besprekingen over 'Schengen', die aan Franse kant onder verantwoordelijkheid van de premier en het ministerie van buitenlandse zaken vielen. Zelfs de minister van binnenlandse za wist van niets toen een senator in maart 1989 voor het eerst het bestaan van het Schengen-overleg onthulde.