EVD krimpt exportpromotie drastisch in

DEN HAAG, 4 JUNI. De Exportbevorderings- en voorlichtingsdienst (EVD) van het ministerie van economische zaken zal zijn activiteiten drastisch beperken. In de toekomst zal de EVD zich bde exportpromotie nog uitsluitend richten op een beperkt aantal landen met 'gesloten' economieen, zoals China, Japan en de voormalige communistische landen in Oost-Europa.

Dit heeft vergaande consequenties voor de personele bezetting. Bij het de EVD wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat maximaal 50 van de 170 arbeidsplaatsen verdwijnen. De ordvoerder van het ministerie ontkent deze cijfers. “Zover is het nog niet. Alle cijfers zijn op dit moment nog volstrekt uit de lucht gegerepen.”. Duidelijk is wel dat in het kader van de grote efficiency-operatie bij de rijksoverheid en de Tussenbalans de taakopdracht van de EVD zal worden gewijzigd.

Secretaris-generaal Geelhoed van Economische Zaken stuurde op 16 mei een brief aan de werknemers waarin stond dat er een “ingrijpende herziening van taken op het vlak van de exportbevordering- en voorlichting” zou komen. Een werkgroep had als opdracht om een duidelijke prioriteitssteH)ling aan te geven. De uitkomst daarvan is dat alleen nog moeilijk te bereiken landen onderdeel zullen uitmaken van de inspanningen van de EVD. In West-Europa zullen de promotionele activiteiten van de EVD geheel worden beeindigd. Er zal nog wel informatie worden gegeven. Maar exportpromotie , -onderzoek, en communicatie komen in aanmerking om te worden afgestoten. Ook op het financiele instrumentarium van de EVD zal worden bezuinigd. De EVD-reingen, waarmee Nederlandse bedrijven worden ondersteund bij bepaalde buitenlandse vakbeurzen, zal per 1 januari 1992 worden afgeschaft. Een definitieve beslissing over het aantal arbeidsplaatsen bij de EVD zal deze zomer vallen, wanneer het kabinet besluit over de hele efficiency-operatie. “Het is niet uitgesluiten dat via interne verschuivingen medewerkers hun baan kunnen behouden”, aldus de woordvoerder.