EG gaat niet in op eis van Philips over nieuwe televisie

ROTTERDAM, 4 JUNI. De Europese Commissie is vooralsnog niet van plan tegemoet te komen aan de eis van Philips en het Franse Thomson de bestaande uitzend)norm voor televisie, PAL, op te heffen. Daarmee hebben beide concerns gisteren een gevoelige nederlaag geleden in de strijd om de manier waarop in Europa toekomsttelevisie, HDTV, ingevoerd moet worden.

Nederland, Frankrijk en Duitsland steunen beide fabrikanten en willen dat PAL zo snel mogelijk wordt vervangen door de nieuwe uitzendnorm voor HDTV. Philips en Thomson hebben miljarden genvesteerd in de ontwikkeling van de Europese variant van High Definition Television, die tegen(Jicht moet bieden aan het systeem dat in Japan wordt ontwikkeld.

Groot-Brittannie, Luxemburg, Spanje en Italie zien niets in een verplichte invoering van de nieuwe televisienorm. Zij zijn van mening dat de consument niet verplicht kan worden over te schakelen op een nieuw systeem. Bovendien twijfelt men aan het Philips-systeem, nu het er op lijkt dat in de Verenigde Staten gewerkt zal worden aan een nog geavanceerdere variant van HDTV. Het pro-PAL-kamp heeft voldoende stemmen om besluitvormingar zijn hand te zetten. Tegenover de fabrikanten staan ook de satellietexploitanten en de commerciele zenders die bang zijn dat gedwongen invoering van een nieuwe uitzendnorm zal leiden tot kapitaalvernietiging. Vorige week probeerde het Nederlandse kabinet een maandenlange impasse over de wijziging van de uitzendnorm te doorbreken door bij de Europese Commissie aan te dringen op een zo spoedig mogeli invoering van HDTV, door het verplicht stellen van de zogenoemde D2MAC-norm. EG-commissaris Pandolfi liet gisteren echter weten dat D2MAC alleen verplicht wordt voor nieuwe televisiediensten.

Bestaande zenders kunnen in principe ongelimiteerd blijven uitzenden in het bestaande PAL-formaat. Wel overweegt Pandolfi nieuwe toestellen met een groot beeldformaat in de toekomst verplicht te laten uitrusten met een speciale ontvanger voor het D2MAC-signaal. Pandolfi wil over twee weken een wetsvoorstel over HDTV presenteren aan het Europese Parlement.