Cehave Veghel levert boeren milieuvriendelijk veevoeder

VEGHEL, 4 JUNI. De landbouwcooperatie Cehave verwerkt sinds gisteren als eerste bedrijf ter wereld het enzym fytase in mengvoer. Daardoor wordt toevoeging van fosfor overbodig en zorgt Cehave ervoor dat er 3000 ton fosfaat minder in het milieu terechtkomt.

Dat zei ir. W. Spreeuwenberg, directeur Veevoeder van de Veghelse cooperatie, gisteren bij de viering van de eerste commerciele toepassing van fytase. Hij noemde het enzym 'een betaalbare oplossing voor een milieuprobleem'. De Nederlandse (intensieve) veehouderij is rantwoordelijk voor de helft van de fosfaatvervuiling in Nederland. Het Delftse biotechbedrijf Gist-brocades levert de fytase, onder de merknaam Natuphos. De onderneming slaagde er de afgelopen jaren in het enzym op grote schaal te reproduceren en geschikt te maken voor verwerking in veevoer. Sinds 1986 is het produkt samen met andere bedrijven en onderzoeksinstituten marktrijp gemaakt. Het enzym fytase is een natuurlijk eiwit dat dieren helpt om de fosfor uit het voer op te nemen.

Runderen hebben voldoende fytase in hun magen, in tegenstelling tot pluimvee en varkens, die slechts een derde van de fosfor in hun voer kunnen benutten. Tweederde wordt als fosfaat via de mest weer uitgescheiden en draagt daardoor aanzienlijk bij aan de milieuvervuiling. Om varkens en pluimvee toch aan voldoende bouwstoffen te helpen, doet de veevoederindustrie extra fosfor in het mengvoer.

Cehave, een van 's lands grootste mengvoederproducenten, vervangt sinds gisterehet monocalciumfosfaat in het mengvoer voor 'vleesvarkens' door fytase. De gefaseerde introductie van fytase in andere mengvoeders voor varkens en pluimvee zal het vermogen van de dieren om fosfor op te nemen met gemiddeld 30 procent verbeteren. Daardoor is toediening van een overdosis voederfosfaat uiteindelijk niet meer nodig en zal de uitscheiding van fosfaat afnemen. “Dit doet de fosfaatleverancier pijn”, juichte Spreeuwenberg. De Cehave-directeur rekent met fytase oeen groot commercieel succes. “Ik ben er harstikke zeker van”, zei hij. Hoewel fytase iets duurder is dan fosfaat, houdt Cehave de prijs van het mengvoer gelijk. Veehouders wordt gewezen op het voordeel van fytasehoudend mengvoer: door de lagere concentratie fosfaat in de mest mogen ze er meer van uitrijden op hun land en daalt de heffing op de overproduktie van mest navenant. Als alle producenten van varkens- en pluimveevoer in Nederland fytase toepassen, kan dat volgens Gist-brocades eenermindering van de fosfaatuitstoot betekenen van 30.000 ton. In varkens- en pluimveemest kwam overigens, zo blijkt uit cijfers uit 1988, 108.000 ton fosfaat vrij. Ing. J. den Hartog, secretaris van het Produktschap voor veevoeder, wees er gisteren dan ook op dat er meer nodig is dan fytase om de mestproblemen aan te pakken. Fytase kan slechts een deel van de fosfaatproduktie elimineren. Daarnaast blijkt steeds duidelijker de schadelijke rol van stikstof en ammoni in de mest, en daar doet fytase niets aan. “De totale oplossing van de mestproblematiek bestaat uit een groot aantal deeloplossingen”, aldus Den Hartog.