Bush verruimt graankredieten aan Sovjet-Unie

WASHINGTON, 4 JUNI. De Amerikaanse president, George Bush, heeft de mogelijkheid geschapen voor meer voedselhulp en uitbreiding van de handelsbetrekkingen met de Sovjet-Unie.

Gisteren maakte Witte-Huiswoordvoerder Marlin Fitzwater bekend dat de bepalingen uit het zogenoemde Jackson-Vanick-amendement nog eens met een half jaar woden opgeschort. Het amendement uit 1974 verbindt economische steun voor de Sovjet-Unie aan naleving van de mensenrechten in dat land.

Volgens Fitzwater is het aantal mensen dat de Sovjet-Unie mocht verlaten toegenomen van 2.000 in 1986 tot 370.000 in 1990. In december was de politieke situatie in de Sovjet-Unie voor Bush aanleiding het amendement voor een half jaar buiten werking te stellen. Moskou kon toen een exportkrediet krijgen van een miljard dollar voor de aankoop van Amerikaanse graanpdukten. Met de verlenging van de periode van een half jaar ontstaat de mogelijkheid dat het verzoek van Sovjet-president Gorbatsjov om kredieten van 1,5 miljard dollar wordt ingewilligd. Er zijn nog enkele juridische hinderpalen, maar deskundigen verwachten dat Bush in ieder geval voor een deel aan het verzoek van Moskou zal voldoen. Het Congres hoeft de beslissing van de president niet goed te keuren, hooguit kan het een resolutie aannemen waarin het zijn afkeuring uitspreekt. De kans dat de VS de status van meestbegunstigde handelspartner aan de Sovjet-Unie verlenen lijkt nu groter geworden - die status houdt in dat de Sovjet-Unie goederen kan verkopen aan de VS tegen de laagste invoertarieven. Maar Fitzwater zei dat Bush daarover nog geen beslissing had genomen. In Londen, waar half juli de G-7 bijeenkomt voor haar jaarlijkse wereldtop, hebben kringen in Downing Street gisteren gezegd dat Sovjet-presidnt Gorbatsjov wellicht zal worden uitgenodigd om als waarnemer naar de top van 's wereld zeven grootste industrielanden te komen. Gorbatsjov wil graag de G-7 bijwonen om zijn nieuwste hervormingsplannen toe te lichten, niet om om geld te bedelen, zo heeft Sovjet-minister van buitenlandse zaken, Alexander Bessmertnych, eerder gezegd. (UPI,AP)