Bolkestein wil band Navo en Oost-Europa

DEN HAAG, 4 JUNI. VVD-leider Bolkestein vindt dat democratische Oosteuropese landen op korte termijn moeten kunnen associeren met de NAVO. Bolkestein wil dde Nederlandse regering onderzoekt hoe zo'n associatie vorm zou moeten krijgen.

Bolkestein zei dit gisteren op een internationale bijeenkomst van de Teldersstichting over 'De nieuwe NAVO-politiek en Nederland'. Volgens hem mag de NAVO in de huidige onzekere situatie waarin de Oosteuropese landen verkeren niet botweg zeggen dat ze geen NAVO-lid kunnen worden.

Volgens Bolkestein willen de landen in Oost-Europa een security-partnership, omdat zowel hun inter als externe veiligheid onzeker is. “Hun interne veiligheid wordt bedreigd door sociale onrust, etnische problemen, armoede, onzekerheid en soms onevenredige en tot kleine groepen beperkte welvaart”, aldus de VVD-leider. Volgens Bolkestein bestaat de kans dat het leger in zo'n situatie “zijn gewicht op ondemocratische wijze gaat gebruiken”. Daarom vindt hij dat de Westerse landen naar een vorm moeten zoeken voor een security-partnership. “Het kan iers nog vele jaren duren voordat de economische aansluiting van Oosteuropese landen bij de Europese Gemeenschap kan worden verwerkelijkt.” Volgens Bolkestein sluiten de nieuwe concepten die de NAVO vorige week heeft besproken, uitstekend aan bij een associatie van Oosteuropese landen met de NAVO. “Het gereduceerde maar meer flexibele en multinationale karakter van de toekomstige bondgenootschappelijke strijdkrachten lijkt voor associatie nauwelijks te hoeven worden aangepast”, aldus de VVD-leider.