BOEREN

De Nederlandse melkveehouderij heeft in de toekomst aanzienlijk meer grond nodig om aan de milieudoelstellingen te kunnen voldoen.

Dit blijkt uit een studie van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI) in Den Haag.