'Beperken van hogere huur via Raad'

DEN HAAG, 4 JUNI. Woningbouwverenigingen die de huurverhoginvan 5,5 procent niet willen doorvoeren, moeten desnoods via een procedure bij de Raad van State trachten hun zin te krijgen. Op dit standpunt stelt zich de Nationale Woningraad, bij monde van directeur N. van Velzen.

Bij de Woningraad, overkoepelende organisatie van de meeste verenigingen, wordt geschat dat 80 woningbouwverenigingen voor delen van hun complexen de huurverhoging willen beperken. De stap naar de Raad van State zou volgens Van Velzen alleen gezet moeten worn als staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) de algemene huurverhoging zonder verdere motivatie een woningbouwvereniging oplegt. Van Velzen wees er vanochtend op dat de corporaties pas in de laatste week van mei, toen de Eerste Kamer een besluit nam, duidelijkheid kregen over de huurverhoging. Die moet 1 juli ingaan en de huurder een maand vantevoren zijn aangezegd. Een aantal woningbouwvereningen heeft dit geweigerd, omdat zij leegstand vrezen. Tijdig bezwaar aantekenen bij het ministerie was volgens Van Velzen door het late besluit van de Eerste Kamer niet mogelijk. Heerma valt er vooral over dat de verenigingen de huurverhoging eigenmachtig hebben geweigerd. Zijn departement heeft er inmiddels op gewezen dat een verzoek om de verhoging te beperken of niet door te voeren, niet aan een datum is gebonden: dat kan het hele jaar door. Maar daarvoor zijn wel toestemming van het ministerie en een advies van de gemeente nodig.