Bedrijf voorziet verliezen; De Schelde in problemen door uitblijven orders

DEN HAAG, 4 JUNI. Koninklijke Maatschappij De Schelde (scheepsbouw en -reparatie, offshore, machine- en ketelbouw) verwacht dit jaar toenemende verliezen dooonderbezetting, met name in haar afdeling ketelbouw.

Op langere termijn vreest de onderneming voor een tekort aan opdrachten voor haar grootste werkmaatschappij, de werf in Vlissingen die marineschepen bouwt. In de sector scheepsreparatie verwacht De Schelde net als de voorgaande twee jaar een positief resultaat, zij het dat dit lager zal uitvallen dan vorig jaar. In andere bedrijfsonderden zal de capaciteit redelijk bezet zijn, maar dit zal naar verwachting slechts marginaal aan het resultaat bijdragen. Dat blijkt uit het jaarverslag over 1990 dat de onderneming vanmorgen in Den Haag heeft toegelicht. De Schelde, die in 1989 een herstructurering aankondigde, maakte vorig week bekend op korte termijn 200 van de 3.500 arbeidsplaatsen te schrappen.

Dat is een direct uitvloeisel van de tegenvallende resultaten die in 1990 zijn geboekt. De directie van De Schelde wil de reorganisae, bedoeld om het bedrijf marktgerichter te maken, versneld uitvoeren. De Schelde realiseerde vorig jaar een winst van 15,1 miljoen gulden, 2,6 miljoen minder dan in 1989. De winst kon echter alleen worden behaald door rentebaten van per saldo 17,4 miljoen gulden. Het bedrijfsresultaat, in 1989 nog 7,4 miljoen gulden, daalde het afgelopen jaar tot 1,1 miljoen gulden negatief. De omzetwaarde van De Schelde steeg vorig jaar fors, van 632 miljoen tot 879 miljoen gulden. Het g te verwerken deel van de orderportfeuille daalde van 1,37 miljard tot 1,03 miljard gulden. De winstafdracht aan de Staat, volledig eigenaar van De Schelde, en aan de Stichting voor economische ontwikkeling van Zeeland, valt met 1,66 miljoen gulden beduidend lager uit dan in 1989. De uitkering aan de overheid, een gevolg van bijzondere steun die de werf in 1983 van haar ontving, bedroeg dat jaar nog 3,95 miljoen. De Schelde keert over 1990 geen dividend uit.(EDe directie van De Schelde bepleit in haar hjaarverslag een andere planning van het nieuwbouwprogramma voor de Koninklijke Marine dan in de recente Defensienota is voorzien. Het investeringsplan van Defensie voorziet in een tijdelijke sterke teruggang in de vraag naar marinebouwcapaciteit, gevolgd door een aanzienlijke stijging tegen het jaar 2000. De Schelde bouwt momenteel aan een serie fregatten voor de Nederlandse marine, die de onderneming tot midden jaren negentig werk bezorgt. Het gatssen de oplevering van die opdracht en de eventuele verwerving van vervolgorders zou “op termijn een kwalitatief hoogstaand onderdeel van de nationale defensie-industrie in de kern kunnen aantasten”, zo vreest de directie.