Bangladesh-effect

DE PRECIEZEN in het CDA hebben een slag gewonnen in de strijd om het behoud van de ontwikkelingshulp. De norm van 1,5 procent vhet netto nationale inkomen, waarmee Nederland als collectief al jaren tot de groep landen behoort die relatief het meeste hulp verstrekken, dient gehandhaafd te blijven. Verdere 'vervuiling' van het budget van minister Pronk, zoals met extra uitgaven voor asylzoekers of hulp aan Oost-Europa, is uit den boze. De CDA-partijraad, die dit zaterdag onder druk van de CDA-jongeren besloot, heeft christelijke emotionaliteit laten prevaleren boven inhoudelijke argumenten. Als het CDA de norm voor ontwikkelingshulp onbespreekbaar verklaart, wordt het verstand nul gezet - zoals binnen de PvdA is gebeurd met het behoud van de koppeling.

De ontwikkelingslobby is hecht geworteld in het CDA en recente rampen hebben de stemming wellicht benvloed: Bangladesh, de Koerden, de Hoorn van Afrika hebben het leed van de Derde wereld op het netvlies van de welvarende westerse burger geprojecteerd. Maar noodhulp zal nooit in staat zijn om het leed in de wereld te verhelpen. Met een beroep op de noodsituaties in de Derdereld worden de politieke en economische oorzaken van veel menselijke misere versluierd. De verhouding tussen Noord en Zuid heeft na de ineenstorting van het communisme een nieuwe dimensie gekregen. De Oost-West tegenstelling is veranderd in een beroep van het voormalige Oostblok op kapitaal uit het Westen, waarbij de Sovjet-Unie zich ontpopt als een nucleaire bedelaar. In de continenten die traditioneel tot de Derde wereld worden gerekend - Afrika, Azie en Latijns Amerika - vinden spectaculaire economische verschuivingplaats.

Meestal ondanks en niet dankzij Westerse ontwikkelingshulp. De lijst van Nederlandse concentratielanden vertoont een opmerkelijk aantal landen dat gebukt gaat onder stagnatie of achteruitgang. ONTWIKKELINGSHULP is noodzakelijk. Maar de norm van 1,5 procent lijkt in Nederland vooral van belang te zijn voor de binnenlandse gemoedsrust zonder acht te slaan op de veranderingen in de wereld.