Akkoord over harmonisatie BTW in EG stap dichterbij

LUXEMBURG, 4 JUNI. De ministers van financien van de Europese Gemeenschap zijn gisteren weer wat dichter gekomen bieen akkoord over harmonisering van de BTW-tarieven en accijnzen.

Gisteren werd overeenstemming bereikt over de grote lijnen van het compromis-voorstel van Luxemburg, dat op het ogenblik het voorzitterschap van de Raad bekleedt. Volgende week zullen de ministers een beslissing nemen over een totaal pakket. Het Luxemburgse voorstel houdt in dat er twee minimum-tarieven komen, een normaal tarief van 15 procent en een laag tarief van 5 procent. De landen die nu nogen lager normaal tarief hebben mogen een tijdlang superlage tarieven op bepaalde produkten toepassen. Ook zal in het kader van een overgangsregeling een 'parkeertarief' mogen worden toegepast mits dat niet lager is dan 3 punten beneden het normale tarief. Voor produkten voor verwarming en verlichting (gas, stookolie en elektriciteit) zal het normale BTW-tarief gelden. Huisbrandolie zal daarbij aan een symbolische accijns worden onderworpenan 0,5 procent. De ministers werden het gisteren eens over uitbreiding van de lijst van produkten en diensten waarop landen als ze dat willen een laag tarief kunnen heffen. Woningbouw, kleding en schoeisel voor kinderen en eten in een restaurant werden daaraan toegevoegd. De Nederlandse wens om ook sierteeltprodukten onder het lage tarief te brengen vond geen gehoor.