ABN-Amro voorziet hogere groei dan CPB

ROTTERDAM, 4 JUNI. De ABN-Amro Bank verwacht dat de dollar dit jaar zal stijgen tot boven de 2,10 gulden en volgend jaar tot ongeveer 2,30 gulden. Dankzij die hogere dollar zal de Nederlandse eomie harder groeien, dan het Centraal Planbureau (CPB) verwacht.

Dit stelt de economische afdeling van de bank in het rapport “vooruitzichten Nederlandse economie en bedrijfsleven.” De ABN-Amro Bank verwacht dat een aantrekken van de conjunctuur in de Verenigde Staten daar zal leiden tot een hogere rente, terwijl de Europese (Duitse) rente juist zal dalen. Die schaarbeweging steunt de dollarkoers. De opleving van de Amerikaanse economie zal volgens de ABN-Amro de tweede helft van dit jaaal zichtbaar zijn. De bank is in zijn verwachtingen over de Amerikaanse economie overigens voorzichtiger dan de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Die voorziet in een vandaag gepoubliceerd rapport een groei van de Amerikaanse economie van 2,7 procent op jaarbasis in de tweede helft van dit jaar, nadat de economie de eerste helft van dit jaar met 1,8 procent is gekrompen. Voor volnd jaar gaat de OESO uit van 3,1 procent groei in de VS. De ABN-Amro heeft gerekend op een groei van 2 procent volgend jaar in de VS. Onderzoeker drs N. Klene van de bank bevestigt dat de dollarstijging nog sneller zou kunnen gaan dan de bank voorspelt, wanneer de OESO gelijk heeft. Het CPB rekende eind vorig jaar nog met een dollar van 1,65 gulden die op zou lopen tot 1,75 gulden in 1994 en dacht dat de winst van het Nederlandse bedrijfsleven daarom in 1991 en 1992 zou dalen. Maar iedere 10 tot 15 procent die de dollar hoger is, geeft het bedrijfsleven de eerste twee jaar 2,5 procentpunt extra winstgroei. De sterke dollar compenseert volgens de bank ruimschoots de hogere rentelasten, hogere loonkosten en terugvallende economische groei. Dit jaar zal het bedrijfsleven meer verdienen dan in het topjaar 1989 en tot 1994 zal de winst verder oplopen, aldus ABN-Amro.