Aardappelen lijden onder nachtvorst

STADSKANAAL, 4 JUNI. Circa een kwart van het areaal fabrieksaardappelen in het Groningse en Drentse veengebied heeft ernstig te lijden gehad onder de nachtvorst van het afgelopen weekend. Volgens voorzitter A. Maarsingh van de boerenorganisatie CBTB-Veenkolonien is ruim 6.000 hectare zwaar beschadigd.

Afgelopen weekend daalde de temperatuur 's nachts in het noorden tot 4 graden onder het vriespunt. Maarsingh spreekt van een nieuwe tegenslag voor de akkerbouw “die dit jaar toch ageweldig wordt geplaagd door de vorst”. Eind april moest ruim 15.000 hectare bieten opnieuw worden ingezaaid als gevolg van nachtvorst. Dat betekende een schadepost van bijna 8 miljoen gulden voor de akkerbouwers in de Veenkolonien. Ook elders in het land werden akkerbouwers en fruittelers toen zwaar getroffen. Dit keer heeft vooral de teelt van fabrieksaardappelen te lijden gehad onder de nachtvorst. Hoel Maarsingh de schade groot noemt, is het volgens hem niet zo erg als vorig jaar. Toen veroorzaakte de nachtvorst voor 25 miljoen gulden schade aan de fabrieksaardappelen.

Landbouwminister Bukman heeft inmiddels twee miljoen gulden beschikbaar gesteld om de akkerbouwers die vorig jaar extreem zwaar werden getroffen enigszins schadeloos te stellen. Maarsingh verwacht dat deze keer geen schadevergoeding zal worden gegeven. Ten slotte behoren weersomstandigheden tot het normale ondernemersrisico, aldus de CBTB-voorzitt. Bovendien sluit hij niet uit dat de aardappelen zich zullen herstellen van de opgelopen schade. De regen die maandag is gevallen is wat dat betreft volgens Maarsingh een geluk bij een ongeluk.