Winnie Mandela

De heer J.C. Croon uit Rozendaal springt wel erg vreemd met de feiten om (brievenrubriek NRC Handelsblad, 27 mei).

De 4.000 doden in Natal zouden een gevolg zijn van een inval van Xhosa's in het Zulu-land Natal nadat het ANC was gelegaliseerd. De realiteit is dat de 4.000 doden Zulu's zijn. Zulu's die aanhanger van het ANC zijn, werden vervolgd door Zulu's van de Inkatha-beweging. Dit gebeurde in de tijd dat ook het apartheidsregime het ANC vervolgde.

Even onjuist is de bewering dat plegers van halsbandmoorden en mensen die zwarte burgemeesters doodden niet door het apartheidsregime zijn vervolgd. Velen kregen zware straffen, waaronder de doodstraf. Ook gezien dit harde optreden blijft het uiterst bevreemdend dat de bedrijvers van het huidige geweld niet worden vervolgd, ja dat Inkatha-strijders na hun wandaden zelfs door de Zuidafrikaanse politie worden begeleid als ze zich op hun hostels terugtrekken.

    • Sietse Bosgra