Volksmujahedeen

Volgens het onlangs in NRC Handelsblad gepubliceerde artikel 'Vrede met Saddam is bittere noodzaak voor Koerden' zouden de Volksmujahedeen Iran als 'buitenlandse huurlingen' “zeer ernstig hebben huisgehouden in Koerdistan”.

In maart en april zijn het Nationale Bevrijdingsleger van Iran (NLA) en de Volksmujahedeen alleen maar slaags geraakt met de pasdaran van het mollah-regime, die de bases van het NLA op Iraaks grondgebied hadden aangevallen, en met de huurlingen die de pasdaran bij deze aanvallen steunden. Daarbij werd gevochten om de steden Jalula en Khanighin in het Iraakse grensgebied. Na hun laatste offesief moesten de pasdaran tenminste vijftienhonderd doden achterlaten. Zes pasdaran werden door het NLA gevangen genomen. Over deze gevechten zijn documenten, filmopnamen en interviews met de gevangen pasdaran beschikbaar.

De Volksmujahedeen hebben hun bases in Koerdisch gebied, te weten in het district Kirkuk, al begin maart verlaten, om ongewenste conflicten te vermijden. Zij voeren geen oorlog tegen het Koerdische volk, maar zijn juist al sinds lang bodgenoten van hun Koerdische landgenoten en van de Koerden in Irak. Veel commandanten en strijders van het NLA en de Mujahedeen die door het Khomeiny-regime zijn geexecuteerd waren Iraanse Koerden, hetgeen de nauwe verbinding nog versterkt.

De Volksmujahedeen zijn, zoals al vaker duidelijk is gemaakt, een onafhankelijke verzetsbeweging die zich niet mengt in de binnenlandse zaken van Irak en die tegen niemand oorlog voeren, behalve tegen het mensvijandige Khomeiny-regime. Hun enige doel i de bevrijding van Iran van de tirannie van de misdadige mollahs, die ook de Iraanse Koerden sinds lang onderdrukken. Als ze echter worden aangevallen, worden ze gedwongen zich te verdedigen.

In een poging de onthullingen over de jongste militaire interventie van het mollah-regime te versterken, heeft de leider van het bewind, Khamenei, de media van het regime opgedragen, de leugen te verspreiden dat de Volksmujahedeen Koerden vermoorden. Daarmee wordt beoogd de Volksmujahedeen in diskrediet te brengen bij de Iraakse en Iraanse Koerden. Degenen die deze leugen herhalen, zoals Jalal Talebani, staan zelf in dienst van het mollah-regime en rechtvaardigen aldus de expansionistische doeleinden van dit regime en zijn pogingen, het Iraanse verzet te breken.

    • Kamal Rezai
    • Persdienst Volksmujahedeen Iran