'Verbeurd verklaren van auto's is te zwaar middel'

ROTTERDAM, 3 JUNI. Een aantal kantonrechters is van mening dat de door het openbaar ministerie in een richtlijn vastgelegde bepaling om bij zware snelheidsovertreders verbeurdverklaring van de auto tevorderen, een in het algemeen veel te zwaar middel is.

De secretaris van de Kring van kantonrechters mr. L.E.G.M. Crebolder zegt via de krant te hebben begrepen - “de richtlijn is ons niet toegestuurd” - dat het uitgangspunt is dat Justitie verbeurdverklaring vraagt als automobilisten de maximale snelheid met 50 kilometer overtreden. “Om het zo algemeen te stellen, is een wel heel sterk staaltje”, aldus Crebolder.

De kwestie is afgelopen vrijdag tijdens een reguliere vergadering van de Kring van kantonrechters bij de rondvraag aan de orde gesteld. De mening onder de ongeveer 65 rechters was verdeeld. Kantonrechter mr.

H.A.W. Schut uit Almelo - die vorige week dinsdag de eerste auto verbeurd liet verklaren - noemt de straf een in principe “acceptabel middel”.

Crebolder voorspelt echter dat de nieuwe straf “veel gelazer” zal geven. Het is zijn ervaring dat de snelheidsmaniakken zelden in een deux-chevaux rijden. “Het zijn al(H)tijd bestuurders van dikke BMW's en grote Mercedessen, auto's die meestal eigendom zijn van lease-maatschappijen. In dit soort gevallen kun je alleen tot verbeurdverklaring besluiten als duidelijk is dat de eigenaar van de auto redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat de bestuurder de snelheid ging overtreden. Dat ligt natuurlijk nogal moeilijk. Ik denk dat de prcureurs-generaal bij het opstellen van de richtlijn hier niet aan heben gedacht”.

Na de richtlijn van 25 april zijn al zo'n 60 auto's in beslag genomen. “De politie moet al die auto's opbrengen en dan krijg je ook weer moeilijkheden. Dan komt er een krasje op en krijg je weer allerlei claims”, voorspelt Crebolder. Volgens hem is het “veel doelmatiger”

als snelheidsovertreders een rijverbod krijgen opgelegd en de officier van justitie op de zitting een al dan niet voorwaardelijke ontzegging van de rijbevoegdheid vraagt.

Ook de Harderwijkse kantonrechter mr. K.E. Mollema behoort ot de tegenstanders van de nieuwe richtlijn. Hij pleit voor het Amerikaanse puntensysteem waarbij overtreders voor bepaalde overtredingen een aantal strafpunten krijgen opgelegd. Wordt een bepaald puntentotaal overschreden dan is de verdachte zijn rijbewijs kwijt.

Een woordvoerder van het openbaar ministerie noemt de kritiek van de kantonrechters overdreven. “We zullen niet klakkeloos verbeurdverklaring vorderen. Het gaat om uitzonderlijke gevallen”.

Hij verwacht wel dat dze kwestie woensdag door de vijf procureurs-generaal op hun maandelijkse vergadering zal worden besproken.