Vastgoedfonds Rodamco klimt uit diep dal

ROTTERDAM, 3 JUNI. Rodamco, het vastgoedfonds van de Robeco Groep, heeft in het eerste kwartaal betere beleggingsresultaten geboekt dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit ondanks het feit dat opnieuw moest worden afgeboekt op het vastgoed in het Verenigd Koninkrijk. Dit heeft Rodamco gisteren bekendgemaakt.

In het eerste kwartaal van het van maart tot mei lopende boekjaar 1991-92 heeft Rodamco een positief beleggingsresultaat behaald van 2,6 procent per aandeel. Vorig jaar boekte Rodamco een beleggingsresultaat van 1,5 procent. Dat komt overeen met een stijging van de intrinsieke waarde van 70,70 gulden op 1 maart tot 72,55 gulden op 31 mei.

Het grote verschil met vorig jaar is dat de koers van Rodamco nu niet meer gelijk is aan de intrinsieke waarde. In het weekend van 22 september 1990 moest Rodamco de inkoop van eigen aandelen tegen een koers van de intrinsieke waarde staken. Het vertrouwen in het onroerend goed was met name door de situatie in het Verenigd Koninkrijk zover gedaald, dat beleggers massaal uit het aandeel Rodamco wilden stappen.

Rodamco sloot afgelopen week op de beurs met een koers van 55,80 gulden. Dat is bijna een kwart minder dan de intrinsieke waarde, die de directie heeft berekend op 1 maart.

De stijging van het totale beleggingsresultaat was voor 45 procent te danken aan het directe beleggingsresultaat dat bestaat uit de som van huuropbrengsten, dividenden en interest.

Voor de resterende 55 procent was de resultatenverbetering te danken aan het zogenoemde indirecte beleggingsresultaat, bestaande uit waardeveranderingen van onroerend goed, koersverschillen op aandelen in andere onroerendgoed-maatschappijen en valutaverschillen.

De malaise in de Britse sector van de Rodamco-portefeuille hield aan. De portefeuille in het Verenigd Koninkrijk werd opnieuw afgewaardeerd en wel met vijf procent. Op het Europese continent steeg de onroerend-goedportefeuille van Rodamco licht in waarde. De waarde van de bezittingen in de Verenigde Staten bleef ongewijzigd.

Uit de nieuwe cijfers blijkt dat Rodamco het negatief beleggingsresultaat van 2,7 procent in het afgelopen boekjaar nagenoeg heeft gecompenseerd.