Van Wijnen ziet mogelijkheid van lichte winstgroei

Van Wijnen Nederland te Baarn, actief in bouw en vastgoedontwikkeling, heeft het afgelopen jaar 7 miljoen gulden winst behaald, bijna 10 procent meer dan over 1989 (6,4 miljoen gulden).

De omzet bleef met 403 miljoen gulden nagenoeg gelijk aan die over het voorafgaande jaar. De orderportefeuille van Van Wijnen bleef op peil en beliep eind vorig jaar 618 miljoen gulden. Voor 1991 verwacht de directie een stijging van de omzet bij een gelijkblijvend of iets hoger resultaat.