Stapvoets

OP HET HOOGSTE niveau hebben de Verenigde Staten besloten dat de ontspanning met de Sovjet-Unie kan worden voortgezet.

De overeenkomst tussen de respectieve ministers van buitenlandse zaken over de uitleg van het vorig jaar gesloten CFE-verdrag over vermindering van conventionele troepen in Europa maakt een einde aan een onzekere periode in de onderlinge betrekkingen. Weliswaar had Moskou zich in de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties steeds weer aan de kant van Washington geschaard wanneer het erom ging Saddam Hussein tot de orde te roepen, maar tegelijkertijd schenen de Sovjet-generaals aan de kersverse wapenakkoorden te morrelen.

De zwijgzaamheid over de inhoud van het jongste akkoord duidt de betekenis ervan. De genteresseerde wereld moet er even genoegen mee nemen dat de leiders hun zegen hebben gegeven. De weg ligt open voor verdere toenadering, onder meer op het gebied van de strategische wapens, waar de onderhandelingen over een nieuw verdrag (START) al geruime tijd op afronding wachten. Als de resterende problemen daar eveneens kunnen worden opgelost staat niets een bijeenkomst op de top in de weg.

DAT ER VAN de Amerikanen geen wezenlijke tegenprestatie wordt gevraagd illustreert de nieuwe verhoudingen in de wereld. Ondanks de zekerheid dat Gorbatsjov zich gelukkig mag prijzen als hij slechts een paar procenten van de door hem gevraagde hulp binnenhaalt, wenst het Kremlin de ontspanning voort te zetten. De berekeningen die daar worden gemaakt zijn gericht op de lange tot zeer lange termijn. De noodzaak daarvan is kennelijk ook tot het topechelon van de Sovjet-strijdkrachten doorgedrongen. Er zal veel ingrijpender moeten worden veranderd dan totdusver is gebeurd, wil het benodigde particuliere kapitaal uit het Westen loskomen. Dat kan om allerlei redenen niet van de ene dag op de andere. Maar de uitgestippelde route wordt vervolgd - zij het stapvoets.