Plan: werkgever moet uitzetting illegalen betalen

DEN HAAG, 3 JUNI. Het ministerie van sociale zaken denkt erover werkgevers te laten betalen voor de kosten van het terugsturen van mensen die illegaal in Nederland werken. Deze kosten zouden boven op de boete komen die werkgevers wordt opgelegd als ze met illegalen werken.

Die boete bedraagt maximaal tienduizend gulden. In praktijk zijn de boetes meestal niet hoger dan 500 tot 1.000 gulden.

Het plan om werkgevers te laten betalen voor de uitzettingskosten staat in een nota over de wet die de arbeid van buitenlandse werknemers in Nederland regelt. De nota is een voorbereiding op de adviesaanvraag die deze zomer naar de Sociaal Economische Raad (SER) en het Centraal Bureau voor de Arbeidsvoorziening (CBA) zal worden gestuurd over eerl herziening van de wet.

Buitenlanders moeten een vergunning hebben als ze in Nederland willen werken. In de nota wordt voorgesteld om het afgeven van zo'n vergunning te beperken tot hoogst uitzonderlijke gevallen. Bovendien zouden de vergunningen tijdelijk moeten worden. Ook voor de kosten die nodig zijn in de procedure om een vergunning te krijgen zou de werkgever verantwoordelijk moeten worden gemaakt.

Het beleid van Sociale Zaken is om de Nederlandse arbeidsmarkt zoveel mogelijk af te schermen van zowel legale als illegale buitenlanders.

In principe is de toelating van een buitenlandse werknemer die niet uit een EGland komt niet mogelijk. Alleen als een werkgever overtuigend kan aantonen dat hij of zij geen geschikte Nederlander, erkend asielzoeker of een EG-onderdaan kan vinden, mag er gedacht worden aan het binnenhalen van een buitenlander.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt het beleid om de Nederlandse arbeidsmarkt zoveel mogelijk af te schermen van buitenlanders. PvdA-woordvoerder Apostolou vroeg twee maanden geleden aan minister De Vries (sociale zaken) of werkgevers die illegaal buitenlanders in dienst nemen niet harder kunnen worden gestraft. "Tot nu toe werden vooral de illegale werknemers aangepakt. En die proberen gewoon hun brood te verdienen". Apostolou heeft inmiddels instemmend op de hoofdlijnen van het plan van Sociale Zaken gereageerd.