Palestijnen slaags op Jordaanoever

JERUZALEM, 3 JUNI. Nablus, op de door Israel bezette Westelijke Jordaanoever, is gisteren het toneel geweest van een gewapende botsing tussen concurrerende Palestijnse groepen, het moslim-fundamentalistische Hamas en Al-Fatah, de grootste groep binnen de PLO.

Bij het treffen vielen verscheidene gewonden. Vorige week waren de twee groepen ook al, zij het korter, verwikkeld in een schermutseling.

Hamas is het fundamenteel oneens met de steun van de PLO voor de contacten tussen de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken James Baker en leidende Palestijnen. Hamas is gekant tegen compromissen met Israel en weigert mee te werken aan Bakers vredesinitiatief. Een Palestijnse zakenman in Nablus wees er gisteren echter op dat “er altijd haat tussen de twee partijen is geweest”. (Reuter)