Ontwikkelingshulp; CDA handhaaft normbedrag van 1,5 procent

UTRECHT, 3 JUNI. De CDA-partijraad heeft tegen de uitdrukkelijke wil van het partijbestuur uitgesproken dat het normbedrag van 1,5 procent van het netto national inkomen voor ontwikkelingssamenwerking moet worden gehandhaafd.

Dit besluit, dat zaterdag op de bijeenkomst van de partijraad in Utrecht met grote meerderheid werd genomen, was een nederlaag voor het bestuur, dat een desbetreffend voorstel door de jongerenorganisatie CDJA sterk had ontraden.

Het CDA-bestuur had zich niet willen vastleggen op een percentage van 1,5 zonder meer. De norm van 1,5 procent moet niet worden “verabsoluteerd”; het partijbestuur wilde ook “de reele hulp”

handhaven, zo werd gezegd. Het CDJA was bang dat het partijbestuur met diens resolutie over handhaving van deze “reele hulp” te veel openingen zou laten voor nieuwe aanslagen op het budget van PvdA-minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking. Het partijbestuur had ook nog laten vastleggen dat de koppeling aan het nationaal inkomen intact diende te blijven en er geen verdere 'vervuiling' van de ontwikkelingsuitgaven mocht plaatsvinden. Tot deze 'vervuiling'

behoort het betalen van de huisvesting van asielzoekers uit derde wereldlanden.

Het CDJA zei te vrezen dat voor de kosten van asielzoekers en hulp aan Oost-Europa een greep zou worden gedaan in de kas van minister Pronk.

De CDJA-resolutie werd gesteund door het CDA-Vrouwenberaad en de Kamerkringen Friesland en Leiden. Uiteindelijk kreeg het partijbestuur slechts steun van enkele tientallen van de circa 650 partijraadsleden.

Dat gebeurde ondanks sterke druk van voorzitter Van Velzen, fractieleider Brinkman en de oud-ministers Ruding en De Koning.

Brinkman relativeerde de uitspraak van de partijraad na afloop met een verwijzing naar oud PvdA-minister Vredeling dat congressen geen straaljagers kopen: “Met een variant zeg ik dat een partijcongres niet asielzoekers huisvest.”

Premier Lubbers reageerde zaterdag op de partijraad in Utrecht tamelijk gelaten op het besluit. “Ik heb niet precies begrepen wat men eigenlijk wilde”, zei hij. Hij zag als 'groene draad' in de resolutie dat de financiele inspanning op peil wordt gehouden.

Een woordvoerder van minister Pronk zei in een reactie op de uitspraak van de CDA-partijraad dat de minister niet alleen op deze uitspraak had gehoopt, maar er ook op had gerekend. “Dit is een ondersteuning van het beleid van Pronk en de PvdA en een bevestiging dat daarvan niet mag worden afgeweken”, aldus de woordvoerder.