Meer omzet OTRA eerste kwartaal

De ter beurze van Amsterdam genoteerde technische groothandelsgroep OTRA uit Amstelveen, gelieerd met het Franse Sonepar die 57 van Otra bezit, heeft een omzetgroei over het eerste kwartaal gerealiseerd van 13,7 procent.

Vooral de Duitse bedrijven hebben hiertoe bijgedragen met een 21 procent hogere omzet ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. De 6 procent omzetgroei in Nederland acht de directie bevredigend. De in april en mei geboekte resultaten wijken nauwelijks af van deze trend. De in het jaarverslag uitgesproken verwachting, waarin een hogere omzet en winst worden voorspeld, blijft van kracht.